Wtorek, 16 lipca 2024 r.
rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast

logopeda13062024

Nieprawidłowy oddech i jego wpływ na rozwój dziecka.

Oddech jest jedną z pierwszych czynności, jaką noworodek wykonuje po przyjściu na świat.  Prawidłowo oddychający dorosły wykonuje około 12-16 oddechów na minutę. U noworodka ta liczba jest prawie trzy razy większa i wynosi około 40 oddechów. Czynność ta jest automatyczna, bezwarunkowa, odbywa się bez użycia naszej świadomości i kontroli. Oddychanie jest też bardzo ważnym i nieodłącznym elementem procesu mówienia. Od pierwszych chwil życia, na długo przed tym zanim dziecko zacznie mówić – prawidłowo oddychając, ćwiczy mięśnie oddechowe, a pośrednio artykulacyjne. 

Czytaj więcej...


Jak wspierać rozwój mowy dwulatka?

 • Nie zalewaj słowami– owszem, dziecko musi Cię słyszeć, czerpać wzorce językowe, ale rób to z umiarem.
 • Daj czas– zanim usłyszysz odpowiedź, poczekaj. Nie odpowiadaj za dziecko, daj mu chwilę.
 • Nie powtarzaj w kółko powiedzno powiedz mamusi– to działa wręcz odwrotnie.
 • Pozwól się mylić– słyszeć za każdym razem źle powiedziałeś, mówi się …nie jest fajne. Zamiast podkreślać inną od Twojej mowę dziecka, powtórz po nim prawidłowe brzmienie wyrazu.

Czytaj więcej...


siec

Zabawa dziecka autystycznego

 

Zabawa odgrywa ważną i istotną rolę w życiu każdego dziecka. Towarzyszy mu już od momentu jego narodzin i tak naprawdę jest obecna przez całe życie. Pojawia się w różnych fazach rozwoju dziecka oraz pełni różnorodną rolę. Jest  podstawowym czynnikiem wpływającym na jego wszechstronny rozwój. Pomaga zrozumieć świat i lepiej poznać samego siebie. Zabawa wpływa na sferę emocjonalno-motywacyjną, rozwój poznawczy oraz na kształtowanie osobowości dziecka. Przyczynia się do jego rozwoju, a także sama temu rozwojowi podlega. Początkowo dziecko bawi się manipulując własnym ciałem, później przedmiotami, a następnie potrafi budować obrazy, scenografie np. do zabawy w dom. Dziecko stopniowo od zabawy samotnej (trzylatek) przechodzi do interakcji z innymi rówieśnikami (dzieci starsze). Prawdziwa zabawa, czyli taka którą od początku do końca tworzy dziecko  występuje w wieku przedszkolnym, określanym wiekiem zabawy. Bez wątpienia zabawa ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju dziecka i jest ważnym elementem życia, naturalnym zjawiskiem, które jest oparte na własnej aktywności.

 

Czytaj więcej...


Mowa dziecka z autyzmem w pigułce    

            W opisach zachowań i definicjach charakteryzujących autystyczne spektrum zaburzeń poświęca się wiele miejsca trudnościom na poziomie procesu porozumiewania się. Zaburzenia funkcji społecznych u osób z autyzmem są determinowane przez specyficzne trudności w obszarze rozwoju funkcji komunikacyjno-językowych mowy. Deficyty te nie są jednorodne lecz stanowią zespoły zaburzeń utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie. Prowadzone analizy wskazują na powiązanie poziomu rozwoju mowy z funkcjonowaniem społecznym dziecka dotkniętego autyzmem, co jest uwarunkowane:

 • nasileniem występujących zaburzeń;
 • sferą, w jakiej zaburzenia te lokują się czy współwystępują (np. sferze mowy lub zachowania); trudności te dotyczą zwłaszcza kompetencji społecznych;
 • czasem wystąpienia zaburzenia, jak również etapów rozwoju mowy dziecka;
 • sposobem wykorzystywania komunikacji – wchodzenia na przykład w interakcje społeczne czy zabawy;
 • poziomem percepcji słuchowej – pomiędzy odbiorem, rozumieniem na poziomie słowa, zdania, a na końcu kontekstu sytuacyjnego;
 • rozwojem ogólnym dziecka;
 • podejmowanymi oddziaływaniami terapeutycznymi;
 • współpracą środowiska dziecka.

Czytaj więcej...

Acheter glucophage Acheter Zyban Acheter Plavix 75 mg Comprar Plavix sin receta Comprar Metformina Comprar Zyban 150 mg sin receta Comprar Prozac https://www.gymproforme.ca/propca.html