Poniedziałek, 15 lipca 2024 r.
rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast

Deklaracja dostępności

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://ppppslesin.pl oraz stroni bip zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://ppppslesin.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-05-13

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

– brak focusu wokół elementów nawigacyjnych
– filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych
- Niektóre treści które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie są w pełni cyfrowe.
- Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenie podmiotu publicznego.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-03-29

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Stronę można przełączyć w kontrast oraz dostosowywać wielkość liter.
Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Poradni, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 270-59-88 (placówka w Ślesinie); 63 243-03-78 (Filia w Koninie) Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 270-59-88 (placówka w Ślesinie); 63 243-03-78 (Filia w Koninie)

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŚLESINIE,
UL. ŻWIRKI I WIGURY 55, 62-561 ŚLESIN

 

 1. Placówka Poradni w Ślesinie mieści się na poddaszu Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Ślesinie .
 2. Do budynku szkoły wchodzi się głównym wejściem, do którego można przejść z parkingu przed szkołą. Na parkingu znajdują się oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 3. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do wejścia prowadzą schody, a po ich lewej stronie, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 4. Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Poradni przy wejściu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii - tel. 63 270 59 88.
 5. Osobami udzielającymi informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi szkoły.
 6. Do Poradni prowadzi korytarz na parterze (dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) po prawej stronie wejścia głównego, na końcu którego znajduje się klatka schodowa prowadząca na poddasze. W budynku brak jest windy dla osób niepełnosprawnych. Poradnia zapewnia dostępność udzielanych form pomocy poprzez realizację zadań w sali na parterze udostępnianej przez szkołę.
 7. W Poradni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 8. Do Poradni i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŚLESINIE – FILIA
W KONINIE , UL. POZNAŃSKA 74, 62-510 KONIN
 1. Filia Poradni w Koninie mieści się na parterze i pierwszym piętrze budynku Hurtowej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Koninie.
 2. Do budynku wchodzi się głównym wejściem, do którego można przejść z parkingu. Na parkingu nie ma miejsc oznakowanych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do głównego wejścia prowadzą schody, a po ich lewej stronie, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 4. Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Filii Poradni przy wejściu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii - tel. 63 243 03 78.
 5. Petenci są obsługiwani na parterze. Po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się sekretariat. Pracownicy udzielają informacji i kierują petentów do gabinetów, które znajdują się na korytarzu po lewej stronie.
 6. W Filii Poradni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a
 7. Do Filii Poradni i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

Acheter glucophage Acheter Zyban Acheter Plavix 75 mg Comprar Plavix sin receta Comprar Metformina Comprar Zyban 150 mg sin receta Comprar Prozac https://www.gymproforme.ca/propca.html