Poniedziałek, 25 września 2023 r.
rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

POWIATOWEJ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W ŚLESINIE

MISJA:

Wiedza, doświadczenie, zaangażowanie, kreatywność i otwartość na innowacje wszechstronnie wykształconej kadry Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie ukierunkowane na podejmowanie działań zespołowych służących wspieraniu integralnego rozwoju dziecka w kontekście całego środowiska jego życia
i funkcjonowania. 

WIZJA:

Rozwój Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie jako ośrodka wspierającego rozwój dziecka, w tym udzielającego kompleksowej bezpośredniej pomocy dziecku, ale również
wspomagającego rodziców i nauczycieli w ich wychowawczej roli przede wszystkim poprzez inspirowanie do podejmowania działań, które pozostaną obecne w danej szkole, przedszkolu, placówce jako element systemu edukacyjno-profilaktycznego tych środowisk.