Poniedziałek, 11 grudnia 2023 r.
rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast

siec

 

Autyzm... i co dalej!!!

  • Jak poradzić sobie z taką informacją?
  • Gdzie szukać pomocy i jak w tym wszystkim nie zagubić siebie?

Krok po kroku, czyli od czego zacząć, odpowiadają nasze koleżanki pedagog: Wioletta Stojek, Małgorzata Starosta oraz Monika Łuczak.

Rodzicu! jeśli zauważasz u swojego dziecka niepokojące symptomy w zachowaniu, w jego codziennym funkcjonowaniu; obserwujesz, że rozwija się „inaczej” niż  inne dzieci
w jego wieku, m.in.: występują u niego trudności w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego (kontakt jest ulotny, bądź go nie ma), nie reaguje na swoje imię, stroni od kontaktów
z rówieśnikami, lubi bawić się/spędzać czas samotnie, ma opóźniony rozwój mowy, mówi samo do siebie, aktywność koncentruje na własnych potrzebach, często kręci się w kółko, układa w sposób uporządkowany - w szeregu zabawki, funkcjonuje wg ściśle utartych ścieżek/schematów, usilnie trzyma się rytuałów, a każda nagła zmiana wywołuje u niego bunt, frustrację, trudność z kontrolą emocji, nie zwlekaj, rozwiej swoje wątpliwości i uzyskaj odpowiedź na nurtujące Cię pytanie – czy to autyzm?

 

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.

Podejmij działanie jak najszybciej, aby pomóc dziecku i sobie. Złóż wniosek o badanie psychologiczno-pedagogiczne oraz konsultację/diagnozę logopedyczną. W poradni otrzymasz fachową pomoc, m.in otrzymasz informację o placówkach - dane teleadresowe, w których możesz wykonać diagnozę, która potwierdzi, bądź wykluczy występowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Jeśli otrzymasz dokument – diagnozę potwierdzającą u dziecka całościowe zaburzenia rozwoju – autyzm, postaraj się o wymienione poniżej dokumenty, które umożliwią Ci uzyskanie odpowiedniej pomocy, w tym m.in. terapii dla dziecka i różnych form pomocy materialnej.

 

  1. Opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Co to jest WWR?

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to bezpłatne zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne w wymiarze 4-8 h. w miesiącu. Zajęcia mające na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zajęcia są realizowane przez specjalistów wchodzących w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju.

Gdzie zdobyć opinię WWR?
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne/w tym poradnie specjalistyczne, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub adres przedszkola/szkoły - pod warunkiem, że jest tam oddział przedszkolny, do której uczęszcza dziecko.

Wymagania
Do uzyskania opinii konieczne będą dokumenty: wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie opinii, aktualne zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 3 miesiące), oryginał aktualnej opinii z przedszkola. o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka.
O innych/niezbędnych dokumentach poinformują Cię specjaliści placówki, do której się zgłosisz.

  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Co to jest?
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest podstawowym dokumentem w edukacji dziecka z niepełnosprawnością, które ukończyło 2,5 roku i wymaga dostosowania organizacji nauki i metod pracy oraz umożliwi dziecku korzystanie z zajęć ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka w zależności od jego potrzeb w przedszkolu, w szkole.

Gdzie zdobyć?
Orzeczenia wydają Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Publiczne Poradnie Specjalistyczne właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub adres przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Wymagania
Do uzyskania orzeczenia konieczne/wymagane będą dokumenty: wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia, aktualne zaświadczenie lekarskie (stwierdzające niepełnosprawność), wyniki badań psychologiczno-pedagogicznych (jeżeli takie były realizowane), oryginał aktualnej opinii z przedszkola lub szkoły o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia, dokument potwierdzający status opiekuna prawnego lub sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem/uczniem. O innych/niezbędnych dokumentach poinformują Cię specjaliści placówki, do której się zgłosisz.

 

  1. Orzeczenie o niepełnosprawności

Co to jest?

Jeżeli potrzebujesz wsparcia od strony finansowo-socjalnej, możesz wystąpić o orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Jest wydawane przez powiatowe/miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Umożliwia ono m.in. korzystanie z zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych.

Wymagania
Do uzyskania orzeczenia konieczne będą dokumenty: wniosek o wydanie orzeczenia (wypełniony przez rodzica), zaświadczenie lekarskie potwierdzające diagnozę dziecka (specjalny druk jest dostępny w siedzibie Zespołu) oraz kopie dokumentacji medycznej.

Rodzicu, zajrzyj do literatury fachowej!

Warto zagłębić się w tematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu, sięgając po książki pisane przez specjalistów z tej dziedziny, np. autorstwa prof. Ewy Pisuli - „Autyzm przyczyny symptomy terapia”, „Rodzice dzieci z autyzmem”, „Autyzm i przywiązanie”.

 

 

Acheter glucophage Acheter Zyban Acheter Plavix 75 mg Comprar Plavix sin receta Comprar Metformina Comprar Zyban 150 mg sin receta Comprar Prozac https://www.gymproforme.ca/propca.html