Poniedziałek, 11 grudnia 2023 r.
rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast

Po KONFERENCJI słów kilka….

21 kwietnia b.r. odbyła się kolejna konferencja problemowa zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie pod honorowym patronatem Starosty Konińskiego pt. DZIECKO Z WYZWANIAMI ROZWOJOWYMI. Jak wspierać i uczyć? Spotkanie adresowane było do nauczycieli i rodziców placówek oświatowych powiatu konińskiego oraz wszystkich, którzy na co dzień wspierają dzieci i młodzież w ich rozwoju oraz uczestniczą w tworzeniu optymalnej przestrzeni dla ich rozwoju i kształcenia.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli organu prowadzącego – Starostwa Powiatowego, organu nadzoru pedagogicznego – konińskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, gminnych ośrodków pomocy społecznej.

W spotkaniu, którego tematyka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, uczestniczyło blisko 120 osób.

Rozwój dziecka jest procesem składającym się z etapów, których osiągnięcie jest warunkowane nabyciem pewnych umiejętności, kompetencji. Proces ten ma charakter bardzo indywidualny, a jego przebieg zależy od wielu czynników i jest związany z dojrzewaniem mózgu, układu nerwowego, jak i doświadczeniami społecznymi oraz kulturowymi. Osiągnięcie kolejnego etapu stanowi dla dziecka wyzwanie. Istnieje wiele objawów, które sygnalizują czy rozwój ten przebiega prawidłowo. Nie zawsze przebiega bez zakłóceń, co ma swoje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu dziecka. Niekiedy potencjał rozwojowy dziecka wymaga odpowiedniej interwencji. Właściwa ocena trudności, znalezienie ich przyczyn a także zaplanowanie odpowiedniego wsparcia, ma ogromny wpływ na harmonijny rozwój dziecka i jego sukcesy edukacyjne. Celem konferencji było dostarczenie wiedzy i wzbudzenie refleksji na temat potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, uwrażliwienie na rozpoznawanie zmian w ich funkcjonowaniu psychicznym, fizycznym i społecznym oraz przekazanie informacji na temat profesjonalnego wsparcia w zmaganiu się z wyzwaniami rozwojowymi.

Tematykę wydarzenia prezentowali prelegenci – specjaliści na co dzień zajmujący się podejmowaną problematyką, którzy przyjęli zaproszenie do merytorycznego udziału
w wydarzeniu

  • Nastolatek w poszukiwaniu swojej tożsamości płciowej. mgr Ewa Joachimczak – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta pdychodynamiczny, seksuolog kliniczny w trakcie certyfikacji, nauczyciel akademicki
  • Metody pracy z uczniem z diagnozą ADHD. mgr Karolina Ziegart- Sadowska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • Jak wspierać ucznia z obniżoną motywacją? mgr Aleksandra Samelak – psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, wicedyrektor „Pareo” Centrum terapii logo-ped” we Wrześni
  • Dziecko/uczeń z mutyzmem wybiórczym. mgr Iwona Michalak-Jędrzejczak – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta dorosłych, dzieci i młodzieży, trener TUS, założycielka Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji „Empatia”
  • Odpowiedzialność karna uczniów. Adrianna Karwowska policjantka Komendy Miejskiej Policji w Koninie

Konferencja odbyła się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, którego Dyrekcja i społeczność szkolna w sposób zaangażowany uczestniczyła
w realizacji przedsięwzięcia.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ!!!

 

Acheter glucophage Acheter Zyban Acheter Plavix 75 mg Comprar Plavix sin receta Comprar Metformina Comprar Zyban 150 mg sin receta Comprar Prozac https://www.gymproforme.ca/propca.html