Piątek, 05 czerwca 2020 r.
rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast

          Organizacja corocznych konferencji problemowych wpisała się na stałe w plan działań podejmowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie.  2 kwietnia 2019 r. odbyła się konferencja pt. WAŻNOŚĆ OJCA W WYCHOWAWCZEJ STRUKTURZE RODZINY. Celem spotkania  była odpowiedź na pytanie - jakie jest znaczenie ojca w życiu dziecka. Tematyka wykładów specjalistów zabierających głos podczas konferencji koncentrowała się na takich zagadnieniach jak: więzi emocjonalne w rodzinie, kryzys ojcostwa, samotne tacierzyństwo, prawa i obowiązki rodziców w sytuacjach kryzysowych rodziny. Niezwykle cennymi  w swej treści były wystąpienia ojców dzielących się rodzicielskim doświadczeniem. W ramach tematu Ja tato – co dałem, co otrzymuję wystąpili ojcowie: przedstawiciel ojców młodszego pokolenia, tato dwójki dzieci; ojciec dwojga dorastających dzieci, łączący rolę taty zaangażowanego w towarzyszenie dzieciom w ich wzrastaniu z pełnieniem funkcji publicznych; głowa rodziny wielodzietnej. Bardzo osobiste świadectwa ojców uruchomiły pokłady emocji wśród odbiorców konferencji.

           Zależało nam, by głos w dyskusji o ważnej roli ojca w rodzinie zabrały same dzieci, których potrzeby również wyraźnie wybrzmiały w wykładach specjalistów. Taka była idea zorganizowanego w ramach konferencji konkursu plastycznego pt. Mój tato… W odpowiedzi wpłynęło przepełnionych emocjami 271 prac plastycznych dzieci z przedszkoli i klas I-IV szkół podstawowych z 23 placówek z terenu powiatu konińskiego.  Dzięki sponsorom wspierającym organizację konferencji, każde dziecko otrzyma dyplom uznania i nagrodę.

         Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Pana Stanisława Bielika Starostę Konińskiego. Wzięło w niej udział około 100 osób – rodziców, nauczycieli, wychowawców z powiatowych placówek oświatowych, co stanowi przejaw dużego zainteresowania środowiska poruszonym tematem. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli konińskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, samorządu, Sądu Rejonowego w Koninie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Ośrodka Adopcyjnego przy TPD w Koninie.

        W przerwie, uczestnicy konferencji mieli możliwość zaopatrzenia się w pomoce dydaktyczne i literaturę związaną z poruszaną tematyką.

        Konferencja odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kleczewie, którego Dyrekcja i społeczność szkolna w sposób niezwykle zaangażowany uczestniczyła w realizacji przedsięwzięcia.  Wsparcia w różnej formie udzieliły również  instytucje, firmy i środowiska Gminy i Miasta Kleczew.

                                                                                  Małgorzata Mazurek

                                                                              Dyrektor PPPP w Ślesinie