Poniedziałek, 15 lipca 2024 r.
rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast

Deklaracja dostępności

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://ppppslesin.pl oraz stroni bip zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://ppppslesin.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-05-13

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

– brak focusu wokół elementów nawigacyjnych
– filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych
- Niektóre treści które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie są w pełni cyfrowe.
- Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenie podmiotu publicznego.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-03-29

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Stronę można przełączyć w kontrast oraz dostosowywać wielkość liter.
Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Poradni, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 270-59-88 (placówka w Ślesinie); 63 243-03-78 (Filia w Koninie) Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 270-59-88 (placówka w Ślesinie); 63 243-03-78 (Filia w Koninie)

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŚLESINIE,
UL. ŻWIRKI I WIGURY 55, 62-561 ŚLESIN

 

 1. Placówka Poradni w Ślesinie mieści się na poddaszu Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Ślesinie .
 2. Do budynku szkoły wchodzi się głównym wejściem, do którego można przejść z parkingu przed szkołą. Na parkingu znajdują się oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 3. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do wejścia prowadzą schody, a po ich lewej stronie, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 4. Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Poradni przy wejściu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii - tel. 63 270 59 88.
 5. Osobami udzielającymi informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi szkoły.
 6. Do Poradni prowadzi korytarz na parterze (dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) po prawej stronie wejścia głównego, na końcu którego znajduje się klatka schodowa prowadząca na poddasze. W budynku brak jest windy dla osób niepełnosprawnych. Poradnia zapewnia dostępność udzielanych form pomocy poprzez realizację zadań w sali na parterze udostępnianej przez szkołę.
 7. W Poradni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 8. Do Poradni i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŚLESINIE – FILIA
W KONINIE , UL. POZNAŃSKA 74, 62-510 KONIN
 1. Filia Poradni w Koninie mieści się na parterze i pierwszym piętrze budynku Hurtowej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Koninie.
 2. Do budynku wchodzi się głównym wejściem, do którego można przejść z parkingu. Na parkingu nie ma miejsc oznakowanych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do głównego wejścia prowadzą schody, a po ich lewej stronie, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 4. Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Filii Poradni przy wejściu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii - tel. 63 243 03 78.
 5. Petenci są obsługiwani na parterze. Po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się sekretariat. Pracownicy udzielają informacji i kierują petentów do gabinetów, które znajdują się na korytarzu po lewej stronie.
 6. W Filii Poradni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a
 7. Do Filii Poradni i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 


ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚLESINIE

Małgorzata Mazurek – dyrektor

Edyta Zielińska – wicedyrektor

Agnieszka Średniawa – kierownik filii

Małgorzata Marciniak – główna księgowa

 

PLACÓWKA W ŚLESINIE

Edyta Zielińska – wicedyrektor

FILIA W KONINIE

Agnieszka Średniawa – kierownik filii

Kadra pedagogiczna:

Magdalena Broniszewska – psycholog, pedagog resocjalizacji

Patrycja Leczyk – psycholog

Małgorzata Mazurek – psycholog

Ewelina Sztuba – psycholog

Joanna Trzebińska – psycholog

Natalia Wojtasik - psycholog

Renata Bieluszko – pedagog

Monika Łuczak – pedagog

Małgorzata Starosta - pedagog

Wioletta Stojek – pedagog

Barbara Trzewiczyńska – pedagog

Maria Rybacka – logopeda

Edyta Stasikowska-Janik – logopeda

Justyna Jarmuż - doradca zawodowy

Edyta Zielińska – doradca zawodowy, pedagog resocjalizacji i socjoterapii

 

Kadra pedagogiczna:

Anna Dubowicz-Zakrzewska – psycholog

Patrycja Dombek– psycholog

Klaudia Krawczyk - psycholog

Natalia Rybicka – psycholog

Małgorzata Wysocka – psycholog

Renata Lipska-Kołakowska – pedagog

Małgorzata Sobieraj – pedagog

Agnieszka Średniawa – pedagog

Aleksandra Wierzbińska – pedagog

Mirosława Woźniak – pedagog

Aleksandra Woźniak – pedagog

Dorota Krej – logopeda

Magdalena Śliwińska – logopeda

Justyna Jarmuż - doradca zawodowy

Edyta Zielińska – doradca zawodowy, pedagog resocjalizacji i socjoterapii

 

 

Lekarz konsultant:

Jarosław Kołosowski

 

 

Lekarz konsultant:

Jarosław Kołosowski

Pracownicy administracyjni:

Agnieszka Naworska – samodzielny referent

Anna Opalińska – straszy referent

 

Pracownicy administracyjni:

Małgorzata Marciniak – główna księgowa

Iwona Mika – księgowa

Katarzyna Przybyłowicz – samodzielny referent

Agata Malak – straszy referent

Wioleta Malesza – referent

Pracownik obsługi:

Mirosława Pawikowska

 

Pracownik obsługi:

Magdalena  Łabik

 


KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

POWIATOWEJ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W ŚLESINIE

MISJA:

Wiedza, doświadczenie, zaangażowanie, kreatywność i otwartość na innowacje wszechstronnie wykształconej kadry Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie ukierunkowane na podejmowanie działań zespołowych służących wspieraniu integralnego rozwoju dziecka w kontekście całego środowiska jego życia
i funkcjonowania. 

WIZJA:

Rozwój Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie jako ośrodka wspierającego rozwój dziecka, w tym udzielającego kompleksowej bezpośredniej pomocy dziecku, ale również
wspomagającego rodziców i nauczycieli w ich wychowawczej roli przede wszystkim poprzez inspirowanie do podejmowania działań, które pozostaną obecne w danej szkole, przedszkolu, placówce jako element systemu edukacyjno-profilaktycznego tych środowisk.

 

 

 


Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ślesinie rozpoczęła swoją działalność 2 listopada 1985 roku jako Filia Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Koninie. Placówka powstała z inicjatywy ówczesnego Inspektora Oświaty i Wychowania w Ślesinie mgr Włodzimierza Przybylskiego i Dyrektora Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Koninie mgr Barbary Zawadka.

Organizatorem Filii Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Koninie, a następnie jej kierownikiem została Pani Aniela Albert.

Kadrę pedagogiczną stanowiły trzy osoby: psycholog i dwóch pedagogów. Na początku swej działalności Poradnia dysponowała jednym pomieszczeniem w budynku Szkoły Podstawowej w Ślesinie przy ulicy Żwirki i Wigury 55.

 

Terenem oddziaływania Poradni było Miasto i Gmina Ślesin oraz Gmina Skulsk, a jej działalność skoncentrowana była na pracy diagnostycznej i promocji Placówki w środowisku oddziaływania.

 

Okres przełomowy w funkcjonowaniu Poradni to lata 1994/2001.

 

Z dniem 1 lutego 1994 roku Poradnia stała się placówką samodzielną i przejęła cały zakres działań w zakresie diagnozy, terapii, orzecznictwa, preorientacji zawodowej i doradztwa. Stanowisko dyrektora, w drodze postępowania konkursowego, objęła Pani Aniela Albert. Zespół pracowników, który systematycznie się powiększał,  utworzył radę pedagogiczną i zespół orzekający. Został uruchomiony również gabinet logopedyczny. Placówka przyjęła nazwę Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ślesinie.

 

Kolejnym ważnym etapem w rozwoju Poradni była reforma administracyjna, w wyniku której z dniem 1 stycznia 1999 roku zmienił się organ prowadzący placówkę. Funkcję tę przejęło Starostwo Powiatowe w Koninie. Zwiększył się jednocześnie rejon oddziaływania Poradni o dwie kolejne gminy tj. Gminę Sompolno i Gminę Wierzbinek.

 

Z dniem 31 sierpnia 2001 roku Załącznikiem do Uchwały Nr XXX/176/01 Rada Powiatu Konińskiego przekształciła Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Ślesinie w Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną z Filia w Koninie. Funkcję Dyrektora Poradni pełniła nadal Pani Aniela Albert, a Kierownikiem Filii w Koninie została Pani Barbara Sypniewska.

Reorganizacja Poradni spowodowała zwiększenie rejonu oddziaływania i zakresu działań placówki. Z małej poradni w Ślesinie została utworzona duża placówka powiatowa obejmująca swoim wsparciem dzieci i młodzież, rodziców i nauczycieli z placówek oświatowych z ternu całego powiatu konińskiego.

 

Na rzecz środowiska edukacyjnego powiatu konińskiego Poradnia oferuje szeroki wachlarz pomocy psychologiczno – pedagogicznej obejmującej: działalność diagnostyczną, działalność terapeutyczną, działalność edukacyjną, pomoc metodyczną dla nauczycieli, działalność informacyjną, doradztwo zawodowe, pomoc psychologiczną w kryzysie.

 

Przeprowadzona w styczniu 2008 roku kompleksowa wizytacja dokonana przez Organ Nadzór Pedagogicznego reprezentowany przez starszego wizytatora Panią Grażynę Pietruszewską wykazała wysoki poziom organizacji i funkcjonowania Placówki. 

 

Z dniem 1 kwietnia 2008 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Poradni.
W związku z przejściem na emeryturę Pani Anieli Albert stanowisko Dyrektora Poradni objęła Pani Małgorzata Sobieraj.

            W ostatnim okresie funkcjonowania Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ślesinie, systematycznie poprawiają się warunki pracy poprzez zwiększoną ilość gabinetów doposażonych w pomoce diagnostyczno – terapeutyczne i sprzęt multimedialny. Powiększył się również zespół pracowników Poradni. Obecnie zatrudnionych jest 10 psychologów,11 pedagogów, 5 logopedów, 1 doradca zawodowy, 1 lekarz ds. orzecznictwa, 6 pracowników administracyjno – obsługowych.

Podnoszenie standardów pracy Poradni odbywa się poprzez : bieżące remonty, zakup narzędzi do terapii i diagnozy, poszerzenie oferty usług między innymi poprzez wprowadzenie doradztwa zawodowego, zwiększenie ilości prowadzonych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, prowadzenie punktów  konsultacyjnych, cykliczne spotkania dla rodziców  wychowawców, nauczycieli, interwencje w środowisku ucznia.

 

Poradnia  realizuje zadania zawarte w koncepcji pracy placówki, a praca odbywa się zgodnie z corocznymi  planami, które  są zgodne z planem  rozwoju. Ważnym wkładem w planowanie pracy Poradni są rozwiązania wypracowywane przez zespoły zadaniowe oraz wnioski z prowadzonej ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Przeprowadzona w marcu i kwietniu roku 2011 ewaluacja zewnętrzna wykazała, że w swoim funkcjonowaniu i realizowaniu zadań statutowych Poradnia osiąga wysokie wyniki.

Liczba placówek i dzieci w powiecie konińskim objętych
opieką PPP-P w Ślesinie

rok szkolny 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
liczba placówek 131 128 124 123 123
liczba dzieci 27049 26066 25660 25618 25350

Aby zwiększyć możliwość dostępu do oferowanych form pomocy Poradnia pozyskuje również środki zewnętrzne, między innymi poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. I tak w roku szkolnym 2006/2007 w placówkach z terenu oddziaływania Poradni realizowany był Program „Aby życie nie przebiegało obok”, w roku szkolnym 2007/2008 Program „Zanim dziecko pójdzie do szkoły" a w latach 2009/2010 i 2001/2011, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej i Gminą Skulsk projekt „WIEM POTRAFIĘ WIERZĘ W SIEBIE – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z Gminy Skulsk”. 

 

 

W ostatnim okresie, podejmowane działania Poradni, są szczególnie ukierunkowane na wspierania placówek edukacyjnych w sytuacji zmieniających się przepisów prawa oświatowego, a także prowadzone są konferencje, narady  i spotkania na szczeblu powiatowym, w tym między innymi: 

 

- konferencja ,,Postępowanie z nieletnimi zagrożonymi demoralizacją i przestępczością; procedury interwencyjne podejmowane przez szkołę i instytucje wspierające” dla pedagogów szkół z terenu oddziaływania Poradni w  Ślesinie i  Filii w Koninie.

 

- konferencja dla lekarzy zorganizowana wspólnie z KO w Poznaniu WNP w Koninie ,,Zintegrowanie działań medycznych i pedagogicznych na rzecz pomocy dziecku choremu” 

- cykliczne spotkania konsultacyjno-informacyjne dla  pedagogów   szkół  z rejonu oddziaływania PPP- P w Ślesinie i Fili w Koninie 1 raz w semestrze

 

- szkolenie dla nauczycieli – realizatorów Metody „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”

- spotkanie dla dyrektorów placówek oświatowych z rejonu powiatu konińskiego oraz przedstawicieli organów prowadzących w/w placówek ,,Ramy prawne i zasady  współpracy  PPP-P w Ślesinie z dyrektorami szkół  i placówek oświatowych oraz organami prowadzącymi  te placówki  w zakresie  wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zorganizowane wspólnie z KO w Poznaniu Delegatura w Koninie.

- narada dla pedagogów szkolnych ,,Ramy prawne i zasady  współpracy  PPP-P w Ślesinie w zakresie  wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

-spotkanie dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, ich rodziców, opiekunów, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli organów prowadzących placówki – „Zawód – oknem na świat”

- we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Policji Poradnia uczestniczy w programie  ,,Bezpieczne imprezy”

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ślesinie jest dobrze postrzegana w środowisku, cieszy się w środowisku dużym zaufaniem i autorytetem, zapotrzebowanie na proponowane formy działań wciąż wzrasta, a rola Poradni jest doceniana przez szkoły, placówki wychowawcze i samorządy terytorialne.

17 czerwca 2011 roku Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna została uhonorowana tytułem „Zasłużony dla powiatu konińskiego”, najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Zarząd Powiatu Konińskiego.

Acheter glucophage Acheter Zyban Acheter Plavix 75 mg Comprar Plavix sin receta Comprar Metformina Comprar Zyban 150 mg sin receta Comprar Prozac https://www.gymproforme.ca/propca.html