Czwartek, 23 maja 2024 r.
rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast

siec

Zabawa dziecka autystycznego

 

Zabawa odgrywa ważną i istotną rolę w życiu każdego dziecka. Towarzyszy mu już od momentu jego narodzin i tak naprawdę jest obecna przez całe życie. Pojawia się w różnych fazach rozwoju dziecka oraz pełni różnorodną rolę. Jest  podstawowym czynnikiem wpływającym na jego wszechstronny rozwój. Pomaga zrozumieć świat i lepiej poznać samego siebie. Zabawa wpływa na sferę emocjonalno-motywacyjną, rozwój poznawczy oraz na kształtowanie osobowości dziecka. Przyczynia się do jego rozwoju, a także sama temu rozwojowi podlega. Początkowo dziecko bawi się manipulując własnym ciałem, później przedmiotami, a następnie potrafi budować obrazy, scenografie np. do zabawy w dom. Dziecko stopniowo od zabawy samotnej (trzylatek) przechodzi do interakcji z innymi rówieśnikami (dzieci starsze). Prawdziwa zabawa, czyli taka którą od początku do końca tworzy dziecko  występuje w wieku przedszkolnym, określanym wiekiem zabawy. Bez wątpienia zabawa ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju dziecka i jest ważnym elementem życia, naturalnym zjawiskiem, które jest oparte na własnej aktywności.

 

Czytaj więcej...


siec

Wsparcie ucznia ze spektrum autyzmu w obszarze edukacyjno-zawodowym

Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu każdego ucznia. Dla rozwoju kariery młodego człowieka istotne wydaje się spotkanie odpowiednich osób potrafiących wskazać mu jego możliwości, jak i różnorodne ograniczenia wpływające na rozwój edukacyjno-zawodowy. Wśród tych uczniów są również osoby ze spektrum autyzmu.

Jak wskazują statystyki, w 2012 r. było 8 tysięcy dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, a do 2023 r. liczba ta wzrosła do ponad 80 tysięcy.

Na początku drogi edukacyjnej to rodzice decydują, czy ich dziecko uczy się w szkole ogólnodostępnej, czy w szkole specjalnej. Dzieci ze spektrum autyzmu mogą uczyć się  w przedszkolach i szkołach:

 • specjalnych (terapeutycznych),
 • integracyjnych,
 • masowych (ogólnodostępnych).

Czytaj więcej...


Mowa dziecka z autyzmem w pigułce    

            W opisach zachowań i definicjach charakteryzujących autystyczne spektrum zaburzeń poświęca się wiele miejsca trudnościom na poziomie procesu porozumiewania się. Zaburzenia funkcji społecznych u osób z autyzmem są determinowane przez specyficzne trudności w obszarze rozwoju funkcji komunikacyjno-językowych mowy. Deficyty te nie są jednorodne lecz stanowią zespoły zaburzeń utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie. Prowadzone analizy wskazują na powiązanie poziomu rozwoju mowy z funkcjonowaniem społecznym dziecka dotkniętego autyzmem, co jest uwarunkowane:

 • nasileniem występujących zaburzeń;
 • sferą, w jakiej zaburzenia te lokują się czy współwystępują (np. sferze mowy lub zachowania); trudności te dotyczą zwłaszcza kompetencji społecznych;
 • czasem wystąpienia zaburzenia, jak również etapów rozwoju mowy dziecka;
 • sposobem wykorzystywania komunikacji – wchodzenia na przykład w interakcje społeczne czy zabawy;
 • poziomem percepcji słuchowej – pomiędzy odbiorem, rozumieniem na poziomie słowa, zdania, a na końcu kontekstu sytuacyjnego;
 • rozwojem ogólnym dziecka;
 • podejmowanymi oddziaływaniami terapeutycznymi;
 • współpracą środowiska dziecka.

Czytaj więcej...


siec

 

Autyzm... i co dalej!!!

 • Jak poradzić sobie z taką informacją?
 • Gdzie szukać pomocy i jak w tym wszystkim nie zagubić siebie?

Krok po kroku, czyli od czego zacząć, odpowiadają nasze koleżanki pedagog: Wioletta Stojek, Małgorzata Starosta oraz Monika Łuczak.

Rodzicu! jeśli zauważasz u swojego dziecka niepokojące symptomy w zachowaniu, w jego codziennym funkcjonowaniu; obserwujesz, że rozwija się „inaczej” niż  inne dzieci
w jego wieku, m.in.: występują u niego trudności w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego (kontakt jest ulotny, bądź go nie ma), nie reaguje na swoje imię, stroni od kontaktów
z rówieśnikami, lubi bawić się/spędzać czas samotnie, ma opóźniony rozwój mowy, mówi samo do siebie, aktywność koncentruje na własnych potrzebach, często kręci się w kółko, układa w sposób uporządkowany - w szeregu zabawki, funkcjonuje wg ściśle utartych ścieżek/schematów, usilnie trzyma się rytuałów, a każda nagła zmiana wywołuje u niego bunt, frustrację, trudność z kontrolą emocji, nie zwlekaj, rozwiej swoje wątpliwości i uzyskaj odpowiedź na nurtujące Cię pytanie – czy to autyzm?

 

Czytaj więcej...

Acheter glucophage Acheter Zyban Acheter Plavix 75 mg Comprar Plavix sin receta Comprar Metformina Comprar Zyban 150 mg sin receta Comprar Prozac https://www.gymproforme.ca/propca.html