Środa, 17 lipca 2019 r. rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast | Zaloguj

Informacja ze spotkania - 15.03.2019 r.


   Trzecie w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli/terapeutów pedagogicznych już za nami!!!

Spotkanie cieszyło się dużym uznaniem, zainteresowaniem i zaangażowaniem nauczycieli/terapeutów szkół i przedszkoli.

Tematem wiodącym spotkania, była "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" w kontekście ucznia dyslektycznego z nadpobudliwością psychoruchową i z zaburzeniami emocjonalnymi. Założenia, cele i program "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców" przedstawiła Lidia Wojtaszewska/pedagog.

Uczestnicy spotkania mieli okazję doświadczyć, poprzez ćwiczenia warsztatowe, jak czuje się dziecko, którego potrzeby nie są zaspokojone, przeżywające silne emocje czy nieotrzymujące wsparcia w postaci pomocnej pochwały. Koleżanka pedagog szczególnie zaakcentowała, iż "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" to program spotkań dla każdego, kto poszukuje sposobów pozwalających na nawiązanie bliskich, ciepłych i głębokich relacji z dziećmi, wychowankami czy innymi dorosłymi.

W trakcie spotkania zespół terapeutów pedagogicznych poradni zaprezentował również przykładowe formy pomocy w szkole i w domu dla ucznia dyslektycznego z nadpobudliwością psychoruchową i z zaburzeniami emocjonalnymi.

Dzięki przedstawicielom firmy Zaopatrzenie Szkolna "Odnowa" nauczyciele mieli możliwość zakupu książek i pomocy edukacyjnych do terapii.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNYCH SPOTKANIACH SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH PORADNI W ŚLESINIE :))

                                                                                        

GRUPA WSPARCIA DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH


W dniu 27 marca (środa) 2019r. w siedzibie PPP-P w Ślesinie Filia w Koninie, ul. Poznańska 74 o godzinie 12.00. odbędzie się spotkanie warsztatowe kontynuujące temat „Praca z trudnym rodzicem”. Podobnie jak przy okazji poprzednich spotkań będzie okazja wymienić się doświadczeniami oraz poszukać rozwiązań problemów, z jakimi mamy do czynienia w codziennej pracy.

 

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor PPP-P w Ślesinie

   Małgorzata Mazurek 

 

Szczegółowych informacji pod numerem tel. (63) 2430378 udzielają:

Beata Sareło

Joanna Błaszczyk

Mirosława Woźniak

 

DRZWI OTWARTE w OREW w MARIANOWIE


Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Marianowie (gmina Sompolno)  serdecznie zaprasza

RODZICÓW i DZIECI z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz NAUCZYCIELI WSPIERAJĄCYCH i SPECJALISTÓW na DRZWI OTWARTE

w dniu 18 marca 2019 roku (poniedziałek)

Nasi nauczyciele i specjaliści przedstawią formy i metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiedzą na pytania oraz oprowadzą po naszej placówce.

Czekamy na Państwa w godzinach 14:00 – 16:00, Nasz adres: OREW, Marianowo 9, 62-610 Sompolno, tel. 694823950

Jeśli nie mogą Państwo przybyć tego dnia, prosimy o kontakt telefoniczny i umówimy się na indywidualne spotkanie.

 

                                                                                                   

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH


 

Zapraszamy nauczycieli i specjalistów terapeutów pedagogicznych szkół i przedszkoli do udziału w koordynowanej przez naszą poradnię sieci współpracy             i samokształcenia nauczycieli - terapeutów pedagogicznych.

Trzecie w tym roku spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - terapeutów pedagogicznych odbędzie się 15 marca 2019 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55, sala nr 206, godz. 09.30

W programie:

  • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”: warsztaty dla nauczycieli, wychowawców - Lidia Wojtaszewska – realizator,
  • „Jak pomóc uczniowi dyslektycznemu z nadpobudliwością psychoruchową i z zaburzeniami emocjonalnymi” – przykładowe formy pomocy,
  • Przedstawiciel firmy zaopatrzenia szkolnego „Odnowa” prezentować będzie literaturę terapeutyczną oraz pomoce dla nauczycieli do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych (możliwość zakupu pomocy).

Szczegółowych informacji udziela zespół terapeutów pedagogicznych pod numerem telefonu:  (63) 270 59 88  lub   63) 243 03 78

 

                                                                                          Serdecznie zapraszamy

                                                                                          Dyrektor PPP-P w Ślesinie

                                                                                                Małgorzata Mazurek

                                                                                         

 

Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych


 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie co roku w marcu przeprowadza Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych - ogólnopolską akcję organizowaną dotąd przez Polski Związek Logopedów.

         Celem akcji jest ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy, rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stwarzanie warunków do szybkiej i  rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy, a także pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną.

         Akcja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych osób. Oferujemy pomoc rodzicom dzieci pragnących zadbać o prawidłowy rozwój mowy swojego dziecka oraz rodziców dzieci, u których wymowa budzi niepokój i troskę.

Dostrzegamy ogromną potrzebę kontynuowania akcji w rejonie oddziaływania naszej Poradni.

Korzystając z uprzejmości i gościnności Burmistrza Miasta i Gminy Sompolno – pana Romana Bednarka zapraszamy zainteresowanych rodziców z dziećmi na bezpłatną diagnozę logopedyczną, która odbędzie się dnia 9 marca 2019 roku, tj. w sobotę w godz. 9.00 – 12.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubstowie.

 

Przygotowała:

Edyta Stasikowska-Janik

 

Informacja ze spotkania sieci doradców zawodowych - 01.03.2019r.


Kolejne spotkanie sieci doradców zawodowych już za nami! 

Miło nam poinformować, iż spotkanie, które odbyło się w dniu 1 marca w Filii w Koninie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem - obecnych było 25 osób. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwała koordynator sieci Edyta Zielińska / doradca zawodowy, a tematem przewodnim był wykład zaproszonego eksperta Moniki Łuczak / pedagoga: "Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce, a wybór dalszej ścieżki kształcenia".

Koleżanka pedagog zwróciła szczególną uwagę na poważne i odległe konsekwencje dysleksji u uczniów rozpoczynających szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową w ich późniejszym życiu zawodowym i prywatnym. Na zakończenie swojego wykładu Monika Łuczak przytoczyła przykłady pomocy dla dyslektyków w Polsce i w krajach zachodnich. Przedstawiła mocne i słabe strony uczniów i dorosłych z dysleksją. Szczególnie zaznaczyła, iż problem specyficznych trudności w uczeniu się nadal nie jest właściwie rozumiany przez nauczycieli akademickich. Dlatego niezmiernie ważnym jest uwrażliwianie nauczycieli akademickich i społeczności uczelni wyższych na trudności studentów związanych nie tylko z dydaktyką, lecz także z dysleksją, która jest problemem całego życia.

Poradniana sieć doradców zawodowych cieszy się coraz większą popularnością, przybywa nowych osób z czego się bardzo cieszymy. 

 

Do zobaczenia wkrótce!!!

Koordynator sieci doradców zawodowych

Edyta Zielińska

 

                                 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA LOGOPEDÓW


Uprzejmie informuję, że spotkanie robocze sieci współpracy i samokształcenia logopedów odbędzie się dnia 21 lutego 2019 roku o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Sadlnie. Szczegółowe informacje pod nr tel. 63 270 – 59 – 88.

 

                                                                       Serdecznie zapraszam

                                                                     Edyta Stasikowska-Janik

                                                                            Koordynator

                                                     Sieci współpracy i samokształcenia logopedów