Piątek, 21 lutego 2020 r. rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast | Zaloguj

Zaproszenie - sieć doradców zawodowych


  Sieć doradców zawodowych

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie serdecznie zaprasza na ostatnie w roku szkolnym 2018/2019 spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - doradców zawodowych, które odbędzie się dnia 27 maja 2019 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55, sala 206, godz. 09.30.

Szczegółowych informacji udziela koordynator sieci z zakresu doradztwa zawodowego – p. Edyta Zielińska, tel. ( 63) 243 03 78 lub ( 63) 270 59 88

Serdecznie zapraszam

Koordynator sieci

Edyta Zielińska

 

Zaproszenie- sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli- terapeutów pedagogicznych


  SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH W POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚLESINIE

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie serdecznie zaprasza na  spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli terapeutów pedagogicznych. Spotkanie odbędzie się 24 maja 2019 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, ul. Żwirki      i Wigury 55, sala 206, godz. 09.30.

W programie: „Jak pomóc uczniowi dyslektycznemu z wolnym tempem pracy”.

Szczegółowych informacji udziela zespół terapeutów pedagogicznych pod numerem telefonu:  (63) 270 59 88  lub  ( 63) 243 03 78

                                                                                    

     Serdecznie zapraszamy

  Dyrektor  PPP-P w Ślesinie

       Małgorzata Mazurek

 

 

Konferencja problemowa - Ważność ojca w wychowawczej strukturze rodziny


          Organizacja corocznych konferencji problemowych wpisała się na stałe w plan działań podejmowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie.  2 kwietnia 2019 r. odbyła się konferencja pt. WAŻNOŚĆ OJCA W WYCHOWAWCZEJ STRUKTURZE RODZINY. Celem spotkania  była odpowiedź na pytanie - jakie jest znaczenie ojca w życiu dziecka. Tematyka wykładów specjalistów zabierających głos podczas konferencji koncentrowała się na takich zagadnieniach jak: więzi emocjonalne w rodzinie, kryzys ojcostwa, samotne tacierzyństwo, prawa i obowiązki rodziców w sytuacjach kryzysowych rodziny. Niezwykle cennymi  w swej treści były wystąpienia ojców dzielących się rodzicielskim doświadczeniem. W ramach tematu Ja tato – co dałem, co otrzymuję wystąpili ojcowie: przedstawiciel ojców młodszego pokolenia, tato dwójki dzieci; ojciec dwojga dorastających dzieci, łączący rolę taty zaangażowanego w towarzyszenie dzieciom w ich wzrastaniu z pełnieniem funkcji publicznych; głowa rodziny wielodzietnej. Bardzo osobiste świadectwa ojców uruchomiły pokłady emocji wśród odbiorców konferencji.

           Zależało nam, by głos w dyskusji o ważnej roli ojca w rodzinie zabrały same dzieci, których potrzeby również wyraźnie wybrzmiały w wykładach specjalistów. Taka była idea zorganizowanego w ramach konferencji konkursu plastycznego pt. Mój tato… W odpowiedzi wpłynęło przepełnionych emocjami 271 prac plastycznych dzieci z przedszkoli i klas I-IV szkół podstawowych z 23 placówek z terenu powiatu konińskiego.  Dzięki sponsorom wspierającym organizację konferencji, każde dziecko otrzyma dyplom uznania i nagrodę.

         Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Pana Stanisława Bielika Starostę Konińskiego. Wzięło w niej udział około 100 osób – rodziców, nauczycieli, wychowawców z powiatowych placówek oświatowych, co stanowi przejaw dużego zainteresowania środowiska poruszonym tematem. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli konińskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, samorządu, Sądu Rejonowego w Koninie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Ośrodka Adopcyjnego przy TPD w Koninie.

        W przerwie, uczestnicy konferencji mieli możliwość zaopatrzenia się w pomoce dydaktyczne i literaturę związaną z poruszaną tematyką.

        Konferencja odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kleczewie, którego Dyrekcja i społeczność szkolna w sposób niezwykle zaangażowany uczestniczyła w realizacji przedsięwzięcia.  Wsparcia w różnej formie udzieliły również  instytucje, firmy i środowiska Gminy i Miasta Kleczew.

                                                                                  Małgorzata Mazurek

                                                                              Dyrektor PPPP w Ślesinie

 

                                  

Dzień Kariery !!!


21 marca - DZIEŃ KARIERY ! 😊

W pierwszy dzień wiosny 🌷 na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Lubstowie przy okazji wielu zabaw, atrakcji i ogniska dla całej społeczności uczniowskiej zorganizowano również Dzień Kariery. W wydarzeniu tym z ramienia naszej poradni uczestniczyła nasza koleżanka Edyta Zielińska- doradca zawodowy. 
Dzień Kariery był doskonałą okazją dla wszystkich uczniów na bliższe poznanie różnych zawodów, w tym także zawodu doradcy zawodowego 😄. Wszyscy zainteresowani uzyskali odpowiedź na zadawane przez nich pytania dotyczące między innymi informacji na temat ścieżki kształcenia w zawodzie doradcy zawodowego, wymaganych umiejętności, kompetencji, warunków pracy.

 

 

                                                              

Informacja ze spotkania - 15.03.2019 r.


   Trzecie w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli/terapeutów pedagogicznych już za nami!!!

Spotkanie cieszyło się dużym uznaniem, zainteresowaniem i zaangażowaniem nauczycieli/terapeutów szkół i przedszkoli.

Tematem wiodącym spotkania, była "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" w kontekście ucznia dyslektycznego z nadpobudliwością psychoruchową i z zaburzeniami emocjonalnymi. Założenia, cele i program "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców" przedstawiła Lidia Wojtaszewska/pedagog.

Uczestnicy spotkania mieli okazję doświadczyć, poprzez ćwiczenia warsztatowe, jak czuje się dziecko, którego potrzeby nie są zaspokojone, przeżywające silne emocje czy nieotrzymujące wsparcia w postaci pomocnej pochwały. Koleżanka pedagog szczególnie zaakcentowała, iż "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" to program spotkań dla każdego, kto poszukuje sposobów pozwalających na nawiązanie bliskich, ciepłych i głębokich relacji z dziećmi, wychowankami czy innymi dorosłymi.

W trakcie spotkania zespół terapeutów pedagogicznych poradni zaprezentował również przykładowe formy pomocy w szkole i w domu dla ucznia dyslektycznego z nadpobudliwością psychoruchową i z zaburzeniami emocjonalnymi.

Dzięki przedstawicielom firmy Zaopatrzenie Szkolna "Odnowa" nauczyciele mieli możliwość zakupu książek i pomocy edukacyjnych do terapii.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNYCH SPOTKANIACH SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH PORADNI W ŚLESINIE :))

                                                                                        

GRUPA WSPARCIA DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH


W dniu 27 marca (środa) 2019r. w siedzibie PPP-P w Ślesinie Filia w Koninie, ul. Poznańska 74 o godzinie 12.00. odbędzie się spotkanie warsztatowe kontynuujące temat „Praca z trudnym rodzicem”. Podobnie jak przy okazji poprzednich spotkań będzie okazja wymienić się doświadczeniami oraz poszukać rozwiązań problemów, z jakimi mamy do czynienia w codziennej pracy.

 

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor PPP-P w Ślesinie

   Małgorzata Mazurek 

 

Szczegółowych informacji pod numerem tel. (63) 2430378 udzielają:

Beata Sareło

Joanna Błaszczyk

Mirosława Woźniak

 

DRZWI OTWARTE w OREW w MARIANOWIE


Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Marianowie (gmina Sompolno)  serdecznie zaprasza

RODZICÓW i DZIECI z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz NAUCZYCIELI WSPIERAJĄCYCH i SPECJALISTÓW na DRZWI OTWARTE

w dniu 18 marca 2019 roku (poniedziałek)

Nasi nauczyciele i specjaliści przedstawią formy i metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiedzą na pytania oraz oprowadzą po naszej placówce.

Czekamy na Państwa w godzinach 14:00 – 16:00, Nasz adres: OREW, Marianowo 9, 62-610 Sompolno, tel. 694823950

Jeśli nie mogą Państwo przybyć tego dnia, prosimy o kontakt telefoniczny i umówimy się na indywidualne spotkanie.