Piątek, 15 grudnia 2017 r. rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast | Zaloguj

Dziecko w obliczu sytuacji kryzysowej- interwencja, wsparcie, terapia


W dniu 25.04.2017r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbyła się konferencja „Dziecko w obliczu sytuacji kryzysowej- interwencja, wsparcie, terapia” zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie pod Patronatem Honorowym Starosty Konińskiego. Tematyka spotkania zrodziła się podczas diagnozy potrzeb szkół z rejonu oddziaływania Poradni w 2016 roku, gdzie pedagodzy wskazywali potrzebę konferencji omawiającej praktyczne problemy dziecka w sytuacji szeroko rozumianego kryzysu . W konferencji wzięło udział około 90 osób.

Do wygłoszenia prelekcji zaproszono gości z instytucji zajmujących się wspieraniem dziecka i rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej na co dzień współpracujących z PPP-P w Ślesinie.

Czytaj więcej

Zaproszenie


Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia dla nauczycieli i wychowawców mających w swoich klasach uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które odbędzie się 25.04.2017r. o godz. 15 w Filii w Koninie (pokój 103).

Agnieszka Średniawa - pedagog

Magdalena Broniszewska - psycholog

Zaproszenie


Serdecznie zapraszamy wszystkich zadeklarowanych uczestników sieci współpracy i samokształcenia na spotkanie warsztatowe dla grup zawodowych w 3 obszarach:

- sieć logopedyczna- godzina 10.00

- sieć psychologiczno-pedagogiczna i doradztwa zawodowego-  godzina 11.00

 

Czytaj więcej

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2016


Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działania inicjowane od ośmiu lat przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej promujące  wśród młodzieży ideę świadomego planowania własnej kariery zawodowej.

Czytaj więcej...

Informacja o spotkaniu sieci 28-10-2016


Szanowni Państwo! 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie inaugurujące pracę sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2016/2017 dla grup zawodowych w 3 obszarach:

- psychologiczno-pedagogicznym

- logopedycznym

- doradztwa zawodowego

Czytaj więcej...