Piątek, 21 lutego 2020 r. rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast | Zaloguj

Spotkanie podsumowujące pracę sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017


W dniu 09.06.2017 r. w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Lubstowie odbyło się spotkanie podsumowujące pracę sieci współpracy i samokształcenia  nauczycieli  w roku szkolnym 2016/2017.

Zaproszono uczestników trzech sieci tematycznych: psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i doradztwa zawodowego.

W spotkaniu uczestniczyli pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi ze szkół powiatu konińskiego, pani Aneta Budziach- Dyrektor ZS-P nr 2 w Lubstowie oraz koordynatorzy sieci: M. Woźniak, M. Łuczak, E. Zielińska.

Spotkanie rozpoczęła Edyta Zielińska, która powitała zgromadzonych uczestników, zapoznała z porządkiem spotkania oraz serdecznie podziękowała pani Dyrektor Anecie Budziach za możliwość zorganizowania spotkania na terenie ZS-P nr 2 w Lubstowie.

Czytaj więcej

Zaproszenie


Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące pracę sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 w trzech obszarach tematycznych:

- psychologiczno-pedagogicznym

- logopedycznym

- doradztwa zawodowego

Czytaj więcej...

Dziecko w obliczu sytuacji kryzysowej- interwencja, wsparcie, terapia


W dniu 25.04.2017r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbyła się konferencja „Dziecko w obliczu sytuacji kryzysowej- interwencja, wsparcie, terapia” zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie pod Patronatem Honorowym Starosty Konińskiego. Tematyka spotkania zrodziła się podczas diagnozy potrzeb szkół z rejonu oddziaływania Poradni w 2016 roku, gdzie pedagodzy wskazywali potrzebę konferencji omawiającej praktyczne problemy dziecka w sytuacji szeroko rozumianego kryzysu . W konferencji wzięło udział około 90 osób.

Do wygłoszenia prelekcji zaproszono gości z instytucji zajmujących się wspieraniem dziecka i rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej na co dzień współpracujących z PPP-P w Ślesinie.

Czytaj więcej

Zaproszenie


Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia dla nauczycieli i wychowawców mających w swoich klasach uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które odbędzie się 25.04.2017r. o godz. 15 w Filii w Koninie (pokój 103).

Agnieszka Średniawa - pedagog

Magdalena Broniszewska - psycholog

Zaproszenie


Serdecznie zapraszamy wszystkich zadeklarowanych uczestników sieci współpracy i samokształcenia na spotkanie warsztatowe dla grup zawodowych w 3 obszarach:

- sieć logopedyczna- godzina 10.00

- sieć psychologiczno-pedagogiczna i doradztwa zawodowego-  godzina 11.00

 

Czytaj więcej

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2016


Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działania inicjowane od ośmiu lat przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej promujące  wśród młodzieży ideę świadomego planowania własnej kariery zawodowej.

Czytaj więcej...