Środa, 17 lipca 2019 r. rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast | Zaloguj

SIEĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie serdecznie zaprasza na spotkanie inaugurujące pracę sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 25 października 2017 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                   w Ślesinie Filia w Koninie, ul. Poznańska 74 a, I piętro- gabinet 103, godz. 09.30.

Szczegółowych informacji udziela koordynator sieci z zakresu doradztwa zawodowego – p. Edyta Zielińska, tel. ( 63) 243 03 78  lub      ( 63) 270 59 88.

 

                                                                                                                                                                                                                               Serdecznie zapraszamy

 

    Koordynator sieci:                                                                                                                                                                                 Dyrektor PPP-P w Ślesinie

     Edyta Zielińska                                                                                                                                                                                     Małgorzata Mazurek

 

 

ZAPROSZENIE


PPP-P w Ślesinie i Filia w Koninie zaprasza w bieżącym roku szkolnym do sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w nowej odsłonie – nauczycieli terapeutów pedagogicznych.

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do współpracy.

Mamy nadzieję, że temat i proponowany sposób realizacji przypadnie państwu do gustu i okaże się pomocny w codziennej pracy z dzieckiem, zwłaszcza dla pedagoga terapeuty.

Sieć rozpoczyna działalność w grudniu bieżącego roku.

Dokładne terminy spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.

ZAPROSZENIE


                                                                                                                                             Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

                                             

Szanowni Państwo!

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ślesinie zaprasza logopedów na spotkanie inaugurujące pracę sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

w roku szkolnym 2017/2018.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 6 października 2017 roku w Powiatowej Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ślesinie, gabinet 308, w godz. 11.00 – 14.00.

Jednocześnie informuję, że współpraca w ramach sieci jest dobrowolna.

Szczegółowych informacji udziela koordynator sieci logopedycznej – p. Edyta Stasikowska-Janik,

tel. (63) 270 – 59 – 88.

 

 

                                                                                              Z  poważaniem

                                                                                              Małgorzata Ewa Mazurek

                                                                                              Dyrektor

                                                                                              PPP-P w Ślesinie

 

 

Spotkanie podsumowujące pracę sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017


W dniu 09.06.2017 r. w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Lubstowie odbyło się spotkanie podsumowujące pracę sieci współpracy i samokształcenia  nauczycieli  w roku szkolnym 2016/2017.

Zaproszono uczestników trzech sieci tematycznych: psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i doradztwa zawodowego.

W spotkaniu uczestniczyli pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi ze szkół powiatu konińskiego, pani Aneta Budziach- Dyrektor ZS-P nr 2 w Lubstowie oraz koordynatorzy sieci: M. Woźniak, M. Łuczak, E. Zielińska.

Spotkanie rozpoczęła Edyta Zielińska, która powitała zgromadzonych uczestników, zapoznała z porządkiem spotkania oraz serdecznie podziękowała pani Dyrektor Anecie Budziach za możliwość zorganizowania spotkania na terenie ZS-P nr 2 w Lubstowie.

Czytaj więcej

Zaproszenie


Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące pracę sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 w trzech obszarach tematycznych:

- psychologiczno-pedagogicznym

- logopedycznym

- doradztwa zawodowego

Czytaj więcej...

Dziecko w obliczu sytuacji kryzysowej- interwencja, wsparcie, terapia


W dniu 25.04.2017r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbyła się konferencja „Dziecko w obliczu sytuacji kryzysowej- interwencja, wsparcie, terapia” zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie pod Patronatem Honorowym Starosty Konińskiego. Tematyka spotkania zrodziła się podczas diagnozy potrzeb szkół z rejonu oddziaływania Poradni w 2016 roku, gdzie pedagodzy wskazywali potrzebę konferencji omawiającej praktyczne problemy dziecka w sytuacji szeroko rozumianego kryzysu . W konferencji wzięło udział około 90 osób.

Do wygłoszenia prelekcji zaproszono gości z instytucji zajmujących się wspieraniem dziecka i rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej na co dzień współpracujących z PPP-P w Ślesinie.

Czytaj więcej