Piątek, 21 lutego 2020 r. rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast | Zaloguj

Po konferencji...


Dnia 17 kwietnia 2018 roku z inicjatywy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie pod Patronatem honorowym Starosty Konińskiego odbyła się konferencja nt.:  Różne oblicza pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku lokalnym.

W programie konferencji przewidziano wykłady specjalistów: psychologów, pedagogów i terapeutów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie oraz zaprzyjaźnionej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku.

Wśród specjalistów różnych dziedzin i profesji pracujących na co dzień z dzieckiem i rodziną w środowisku lokalnym nie zabrakło głosu kuratora zawodowego Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Koninie i konsultanta Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

W przerwie kawowej zaproszeni goście mogli podziwiać bogato wyposażony Kompleks Sportowo-Dydaktyczny Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F.Chopina w Żychlinie przy ul. Modrzewiowej 1.

Konferencja z uwagi na prezentowane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej adresowane do dzieci, rodziców, wychowawców i nauczycieli spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Omawiane tematy nie wyczerpały wszystkich działań podejmowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną                 w Ślesinie, ale cele konferencji zostały osiągnięte i wpisały się w motto przewodnie: „Dzięki pracy zespołowej zwykli ludzie mogą osiągnąć niezwykłe rezultaty” – Pat Summit.

Podstawą skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest budowanie relacji z drugim człowiekiem, wspieranie dziecka na każdym etapie jego rozwoju i edukacji oraz wspieranie i kształtowanie kompetencji rodziców, wychowawców i nauczycieli w procesie wychowawczo-edukacyjnym.

                           

ZAPROSZENIE - SIEĆ NAUCZYCIELI TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie serdecznie zaprasza na  spotkanie pracy sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli terapeutów pedagogicznych. Spotkanie odbędzie się 25 maja 2018 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55, sala 206, godz. 09.30.

W programie: „Dysleksja i wady wymowy jako przyczyny niepowodzeń szkolnych” – Maria Rybacka - logopeda

                                                                                     

     Serdecznie zapraszamy

                                                                                         Dyrektor  PPP-P w Ślesinie

                                                                                            Małgorzata Mazurek

Szczegółowych informacji udzielają:

Monika Łuczak – Koordynator sieci, Poradnia w Ślesinie, tel: 63/ 2705988

Małgorzata Przybylska – Filia w Koninie, tel: 63/ 2430378

Zaproszenie- Grupa Wsparcia


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie Filia w Koninie zaprasza na spotkanie, którego tematem będą: „Problemy wychowawcze
i edukacyjne uczniów z zaburzeniami psychicznymi”.

Spotkanie odbędzie się 07 maja 2018r. w siedzibie Filii w Koninie, ul. Poznańska 74 o godzinie 16.30.

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                Serdecznie zapraszamy

                                                                                                                                                                                                               Dyrektor PPP-P w Ślesinie

                                                                                                                                                                                                                   Małgorzata Mazurek 

 

Szczegółowych informacji pod numerem tel. (63) 2430378 udzielają:

Karina Niedźwiedzka

Mirosława Woźniak

 

ZAPROSZENIE


                           

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŚLESINIE

 ZAPRASZA  NA KONFERENCJĘ POD PATRONATEM HONOROWYM STAROSTY KONIŃSKIEGO

RÓŻNE OBLICZA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM

dnia 17 kwietnia 2018 roku w godzinach 9.00 – 13.00 

w Kompleksie Sportowo-Dydaktycznym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina Modrzewiowa 1, Żychlin

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

09.00-09.15  Otwarcie konferencji. Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie Małgorzaty Mazurek

09.15-09.45 Zdrowie psychiczne a sukces szkolny dziecka, Karina Niedźwiedzka, psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie

09.45-10.15 Szkoła dla rodziców i wychowawców- szkoła dialogu i wspieranie wychowawczej skuteczności  dorosłych -  Anetta Pęczak, realizator i trener programu SDRiW; psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku

10.15-10.45 Terapia psychologiczna jako jedna z form wsparcia i pomocy, Joanna Grochowska-Ludzkowska, psycholog – terapeuta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie; Monika Broniszewska, pedagog, psychoterapeuta Gestalt, trener NVC Porozumienie bez przemocy

10.45-11.15 Przerwa kawowa 

11.15-11.45 Pedagog-terapeuta we współczesnym środowisku dziecka, Monika Andrzejewska, pedagog - terapeuta, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, pedagog w szkole podstawowej i niepublicznym przedszkolu

11.45-12.15 Dobro dziecka, a rozwód - udział kuratora sądowego w postępowaniach w sprawach małżeńskich, Justyna Janc – Olszewska, kurator zawodowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Koninie

12.15-12.45 Rekomendowane programy profilaktyczne wspomagające wychowanie w szkole, Iwona Hudańska, konsultant Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

12.45-13.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                        Dyrektor PPP-P w Ślesinie

                                                                                                                                                                                                           Małgorzata Mazurek

 

Sieć doradców zawodowych- ZAPROSZENIE


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Spotkanie odbędzie się 04 kwietnia 2018 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie Filia w Koninie, ul. Poznańska 74 a, I piętro- gabinet 103, godz. 09.30.

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator sieci z zakresu doradztwa zawodowego – p. Edyta Zielińska, tel. ( 63) 243 03 78 lub ( 63) 270 59 88.

 

                                         Serdecznie zapraszamy

 

 

Koordynator sieci:                                                           Dyrektor PPP-P w Ślesinie

Edyta Zielińska                                                                      Małgorzata Mazurek

 

Zaproszenie- Sieć Nauczycieli Terapeutów Pedagogicznych


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie serdecznie zaprasza na trzecie spotkanie pracy sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli terapeutów pedagogicznych.

Spotkanie odbędzie się 16 marca 2018 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55, sala 206, godz. 09.30.

Zaproszeni goście:

  1. Monika Broniszewska – psychoterapeuta Gestalt, prezentować będzie metody prowadzenia terapii psychologicznej z uczniem i rodzicami.
  2. Marek Łuczak – przedstawiciel firmy zaopatrzenia szkolnego „Odnowa” prezentować będzie literaturę terapeutyczną oraz pomoce dla nauczycieli do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych (możliwość zakupu pomocy).

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                   Serdecznie zapraszamy

Dyrektor PPP-P w Ślesinie

Małgorzata Mazurek 

 

Szczegółowych informacji udziela:

  1. Monika Łuczak – Koordynator sieci, Poradnia w Ślesinie, tel:(63) 2705988
  2. Małgorzata Przybylska – Filia w Koninie, Tel: (63) 2430378

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                       

Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie co roku w marcu przeprowadza Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych - ogólnopolską akcję organizowaną przez Polski Związek Logopedów.

         Celem akcji jest ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy, rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stwarzanie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy, a także pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną.

         Akcja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych osób. Oferujemy pomoc rodzicom dzieci pragnących zadbać o prawidłowy rozwój mowy swojego dziecka oraz rodziców dzieci, u których wymowa budzi niepokój i troskę.

Dostrzegamy ogromną potrzebę kontynuowania akcji w rejonie oddziaływania naszej Poradni.

Korzystając z uprzejmości i gościnności Wójta Gminy Wierzbinek – pana Pawła Szczepankiewicza zapraszamy zainteresowanych rodziców z dziećmi na bezpłatną diagnozę logopedyczną, która odbędzie się dnia 10 marca 2018 roku, tj. w sobotę w godz. 9.00 – 13.00 w Szkole Podstawowej w Morzyczynie.

 

 Przygotowała:                                                                                                                                                                                            Z poważaniem

Edyta Stasikowska- Janik                                                                                                                               Małgorzata Ewa Mazurek  Dyrektor PPP-P w Ślesinie 

Logopeda