Środa, 17 lipca 2019 r. rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast | Zaloguj

Grupa Wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych


ZAPROSZENIE

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie Filia w Koninie zaprasza na spotkanie, poświęcone kontynuacji tematu: „Problemy wychowawcze
i edukacyjne uczniów z zaburzeniami psychicznymi”.

Spotkanie odbędzie się 11 października 2018r. w siedzibie Filii w Koninie, ul. Poznańska 74 o godzinie 16.00.

 

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor PPP-P w Ślesinie

Małgorzata Mazurek 

 

Szczegółowych informacji pod numerem tel. (63) 2430378 udzielają:

Joanna Błaszczyk

Beata Sareło

Mirosława Woźniak

 

 

 

 

Zaproszenie na I spotkanie sieci doradców zawodowych w roku szkolnym 2018/2019


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie serdecznie zaprasza na spotkanie inaugurujące pracę sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli      z zakresu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 19 września 2018 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie Filia w Koninie, ul. Poznańska 74 a,     I piętro- gabinet 103, godz. 09.30.

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator sieci z zakresu doradztwa zawodowego – p. Edyta Zielińska, tel. ( 63) 243 03 78 lub ( 63) 270 59 88

 

Serdecznie zapraszamy

  

Koordynator sieci:                                                                                                                                                                  Dyrektor PPP-P w Ślesinie

Edyta Zielińska                                                                                                                                                                                  Małgorzata Mazurek

 

Zaproszenie- Sieć Doradców zawodowych


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie serdecznie zaprasza na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego.

Spotkanie odbędzie się 05 czerwca 2018 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie Filia w Koninie, ul. Poznańska 74 a,  I piętro- gabinet 103, godz. 09.00.

Szczegółowych informacji udziela koordynator sieci z zakresu doradztwa zawodowego – p. Edyta Zielińska, tel. ( 63) 243 03 78 lub ( 63) 270 59 88.

 

Serdecznie zapraszamy

   

 

Koordynator sieci:                                                                                                                                                                                    Dyrektor PPP-P w Ślesinie

Edyta Zielińska                                                                                                                                                                                                       Małgorzata Mazurek

 

Po konferencji...


Dnia 17 kwietnia 2018 roku z inicjatywy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie pod Patronatem honorowym Starosty Konińskiego odbyła się konferencja nt.:  Różne oblicza pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku lokalnym.

W programie konferencji przewidziano wykłady specjalistów: psychologów, pedagogów i terapeutów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie oraz zaprzyjaźnionej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku.

Wśród specjalistów różnych dziedzin i profesji pracujących na co dzień z dzieckiem i rodziną w środowisku lokalnym nie zabrakło głosu kuratora zawodowego Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Koninie i konsultanta Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

W przerwie kawowej zaproszeni goście mogli podziwiać bogato wyposażony Kompleks Sportowo-Dydaktyczny Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F.Chopina w Żychlinie przy ul. Modrzewiowej 1.

Konferencja z uwagi na prezentowane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej adresowane do dzieci, rodziców, wychowawców i nauczycieli spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Omawiane tematy nie wyczerpały wszystkich działań podejmowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną                 w Ślesinie, ale cele konferencji zostały osiągnięte i wpisały się w motto przewodnie: „Dzięki pracy zespołowej zwykli ludzie mogą osiągnąć niezwykłe rezultaty” – Pat Summit.

Podstawą skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest budowanie relacji z drugim człowiekiem, wspieranie dziecka na każdym etapie jego rozwoju i edukacji oraz wspieranie i kształtowanie kompetencji rodziców, wychowawców i nauczycieli w procesie wychowawczo-edukacyjnym.

                           

ZAPROSZENIE - SIEĆ NAUCZYCIELI TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie serdecznie zaprasza na  spotkanie pracy sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli terapeutów pedagogicznych. Spotkanie odbędzie się 25 maja 2018 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55, sala 206, godz. 09.30.

W programie: „Dysleksja i wady wymowy jako przyczyny niepowodzeń szkolnych” – Maria Rybacka - logopeda

                                                                                     

     Serdecznie zapraszamy

                                                                                         Dyrektor  PPP-P w Ślesinie

                                                                                            Małgorzata Mazurek

Szczegółowych informacji udzielają:

Monika Łuczak – Koordynator sieci, Poradnia w Ślesinie, tel: 63/ 2705988

Małgorzata Przybylska – Filia w Koninie, tel: 63/ 2430378

Zaproszenie- Grupa Wsparcia


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie Filia w Koninie zaprasza na spotkanie, którego tematem będą: „Problemy wychowawcze
i edukacyjne uczniów z zaburzeniami psychicznymi”.

Spotkanie odbędzie się 07 maja 2018r. w siedzibie Filii w Koninie, ul. Poznańska 74 o godzinie 16.30.

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                Serdecznie zapraszamy

                                                                                                                                                                                                               Dyrektor PPP-P w Ślesinie

                                                                                                                                                                                                                   Małgorzata Mazurek 

 

Szczegółowych informacji pod numerem tel. (63) 2430378 udzielają:

Karina Niedźwiedzka

Mirosława Woźniak

 

ZAPROSZENIE


                           

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŚLESINIE

 ZAPRASZA  NA KONFERENCJĘ POD PATRONATEM HONOROWYM STAROSTY KONIŃSKIEGO

RÓŻNE OBLICZA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM

dnia 17 kwietnia 2018 roku w godzinach 9.00 – 13.00 

w Kompleksie Sportowo-Dydaktycznym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina Modrzewiowa 1, Żychlin

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

09.00-09.15  Otwarcie konferencji. Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie Małgorzaty Mazurek

09.15-09.45 Zdrowie psychiczne a sukces szkolny dziecka, Karina Niedźwiedzka, psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie

09.45-10.15 Szkoła dla rodziców i wychowawców- szkoła dialogu i wspieranie wychowawczej skuteczności  dorosłych -  Anetta Pęczak, realizator i trener programu SDRiW; psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku

10.15-10.45 Terapia psychologiczna jako jedna z form wsparcia i pomocy, Joanna Grochowska-Ludzkowska, psycholog – terapeuta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie; Monika Broniszewska, pedagog, psychoterapeuta Gestalt, trener NVC Porozumienie bez przemocy

10.45-11.15 Przerwa kawowa 

11.15-11.45 Pedagog-terapeuta we współczesnym środowisku dziecka, Monika Andrzejewska, pedagog - terapeuta, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, pedagog w szkole podstawowej i niepublicznym przedszkolu

11.45-12.15 Dobro dziecka, a rozwód - udział kuratora sądowego w postępowaniach w sprawach małżeńskich, Justyna Janc – Olszewska, kurator zawodowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Koninie

12.15-12.45 Rekomendowane programy profilaktyczne wspomagające wychowanie w szkole, Iwona Hudańska, konsultant Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

12.45-13.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                        Dyrektor PPP-P w Ślesinie

                                                                                                                                                                                                           Małgorzata Mazurek