Piątek, 21 lutego 2020 r. rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast | Zaloguj

ZAPRASZAMY


SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH W POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚLESINIE

 

Zapraszamy nauczycieli i specjalistów terapeutów pedagogicznych szkół i przedszkoli do udziału w koordynowanej przez naszą poradnię sieci współpracy               i samokształcenia nauczycieli - terapeutów pedagogicznych. Przewidziane jest miedzy innymi zaprezentowanie tematyki: „Techniki, strategie i metody efektywnego uczenia się”

Drugie w tym roku spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - terapeutów pedagogicznych odbędzie się 7 grudnia 2018 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55, sala nr 206, godz. 09.30

Szczegółowych informacji udzielają:

Monika Łuczak – Koordynator sieci, Poradnia w Ślesinie, tel: 63/ 2705988

Małgorzata Przybylska – Filia w Koninie, tel: 63/ 2430378

 

 

                                                                                             Serdecznie zapraszamy

                                                                                          Dyrektor PPP-P w Ślesinie

                                                                                                Małgorzata Mazurek

 

GRUPOWE ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE


Zajęcia socjoterapeutyczne/zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne realizowane są dla uczniów klas I-VII szkół podstawowych. Pedagodzy resocjalizacji – Magdalena Broniszewska i Edyta Zielińska, w każdym roku szkolnym prowadzą trzy grupy socjoterapeutyczne. Zajęcia odbywają się raz               w tygodniu po 90 minut.

Odpowiednio dobrane ćwiczenia, zadania i zabawy pozwalają dzieciom odkrywać swoje możliwości, korygować zachowania niewłaściwe, nabywać umiejętności radzenia sobie z emocjami, budować poczucie własnej wartości, zdobywać pozytywne doświadczenia, przyjmować perspektywę innej osoby, kontrolować własne nastroje poprzez pozytywne myślenie.

Udzielane jest również wsparcie rodzicom dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne w formie porad, konsultacji, wskazówek do dalszej pracy            z dzieckiem.

GRUPY WSPARCIA DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH


W dniu 13 listopada br. na terenie naszej poradni w placówce w Ślesinie odbyło się spotkanie GRUPY WSPARCIA DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH. Uczestnicy spotkania mieli szansę na omówienie bieżących problemów napotykanych w pracy zawodowej, wymianę doświadczeń, wspólne poszukiwanie rozwiązań w trudnych sytuacjach.

Serdecznie dziękujemy Pani Urszuli Łąckiej, dyrektorowi OREW w Marianowie, za piękne upominki w postaci kalendarzy na rok 2019 dla wszystkich uczestników spotkania.

Licznie zgromadzonym pedagogom i psychologom bardzo dziękujemy za przybycie. Zapraszamy na kolejne spotkanie!

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH


Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Terapeutów Pedagogicznych, które odbyło się 8 listopada br. jak zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli/specjalistów terapii pedagogicznej. Zespół pracowników Poradni koordynujących pracę Sieci stara się, aby te spotkania były ciekawe, dające szansę na pogłębianie wiedzy i umiejętności - 8 listopada pani Monika Broniszewska - terapeuta w nurcie psychoterapii Gestalt zapoznała zebranych z "dominującymi stylami kontaktowania się ze środowiskiem - Gestaltowskie procedury językowe"...

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach Sieci Współpracy i Samokształcenia Terapeutów Pedagogicznych...

 

                                                                                     

INFORMACJA DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH


Zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych pracujących w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gmin: GOLINA, GRODZIEC, KAZIMIERZ BISKUPI, KRAMSK, KRZYMÓW, RYCHWAŁ, RZGÓW, STARE MIASTO. Spotkanie grupy wsparcia odbędzie się 27.11.2018 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w siedzibie Filii Poradni przy ulicy Poznańskiej 74 w Koninie. Tym razem poruszymy temat pracy z trudnym rodzicem. Spotkanie jest planowane w formule płaszczyzny dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wspólnego rozwiązywania bieżących problemów, jakie w swojej pracy napotykają specjaliści - psycholodzy i pedagodzy szkolni. Zapewniamy przyjazną atmosferę oraz wsparcie w wypracowywaniu adekwatnych do danej sytuacji działań.

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ POD NUMEREM TELEFONU (63) 243 03 78:

- Joanna Błaszczyk

- Beata Sareło

- Mirosława Woźniak

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Z poważaniem

Małgorzata Mazurek

Dyrektor

X Jubileuszowy Ogólnopolski Tydzień Kariery za nami…


Ogólnopolski Tydzień Kariery to akcja o ogólnokrajowym zasięgu, zainicjowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jej celem jest propagowanie wśród osób młodych świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej.

"Bądź architektem swojego szczęścia”- to hasło tegorocznego X Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

W działania te realizowane na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie z ramienia PPP-P w Ślesinie po raz kolejny włączyła się również doradca zawodowy- Edyta Zielińska. Nasza koleżanka przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów stojących przed wyborem zawodu i kierunku dalszego kształcenia pt. Trendy na rynku pracy – czy mogę być szczęśliwy w przyszłości? Głównym celem zajęć było przekazanie uczniom informacji na temat rynku pracy - jego realiów, wymagań, zapotrzebowania na określone zawody, oczekiwań pracodawców względem osób wchodzących na rynek pracy.

Na zakończenie zajęć został przeprowadzony quiz wiedzy na temat rynku pracy. Uczniowie znakomicie poradzili sobie z pytaniami co świadczyć może o tym, że z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w warsztacie.

Nie ulega wątpliwości, że moment wejścia na rynek pracy jest jednym z ważniejszych doświadczeń dla przyszłego absolwenta szkoły ponadpodstawowej i w dużej mierze to od jego aktywnej postawy i gotowości zależeć będzie czy znajdzie w przyszłości satysfakcjonującą pracę.

 Do zobaczenia już za rok !!!

Doradca zawodowy

 

                                                         

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH


ZAPRASZAMY

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH W POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚLESINIE

 

Zapraszamy nauczycieli i specjalistów terapeutów pedagogicznych szkół i przedszkoli do udziału w koordynowanej przez naszą poradnię sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - terapeutów pedagogicznych. W trakcie spotkań uczymy się i wymieniamy doświadczenia w praktycznej formie warsztatów i spotkań z ekspertami. W programie najbliższego spotkania przewidziane jest miedzy innymi wystąpienie psychoterapeuty, pracującego w nurcie terapii Gestalt, skierowane na bezpośrednie wsparcie psychologiczne nauczycieli.

Pierwsze w tym roku spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - terapeutów pedagogicznych odbędzie się 8 listopada 2018 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55, sala nr 206, godz. 09.30

Szczegółowych informacji udziela koordynator sieci terapeutów pedagogicznych – pedagog Monika Łuczak, tel. ( 63) 270 59 88

 

                                                                            Serdecznie zapraszamy

                                                                                          Dyrektor PPP-P w Ślesinie

                                                                                                Małgorzata Mazurek

Koordynator sieci:

Monika Łuczak