Środa, 17 lipca 2019 r. rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast | Zaloguj

INFORMACJA DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH


Zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych pracujących w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gmin: GOLINA, GRODZIEC, KAZIMIERZ BISKUPI, KRAMSK, KRZYMÓW, RYCHWAŁ, RZGÓW, STARE MIASTO. Spotkanie grupy wsparcia odbędzie się 27.11.2018 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w siedzibie Filii Poradni przy ulicy Poznańskiej 74 w Koninie. Tym razem poruszymy temat pracy z trudnym rodzicem. Spotkanie jest planowane w formule płaszczyzny dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wspólnego rozwiązywania bieżących problemów, jakie w swojej pracy napotykają specjaliści - psycholodzy i pedagodzy szkolni. Zapewniamy przyjazną atmosferę oraz wsparcie w wypracowywaniu adekwatnych do danej sytuacji działań.

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ POD NUMEREM TELEFONU (63) 243 03 78:

- Joanna Błaszczyk

- Beata Sareło

- Mirosława Woźniak

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Z poważaniem

Małgorzata Mazurek

Dyrektor

X Jubileuszowy Ogólnopolski Tydzień Kariery za nami…


Ogólnopolski Tydzień Kariery to akcja o ogólnokrajowym zasięgu, zainicjowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jej celem jest propagowanie wśród osób młodych świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej.

"Bądź architektem swojego szczęścia”- to hasło tegorocznego X Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

W działania te realizowane na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie z ramienia PPP-P w Ślesinie po raz kolejny włączyła się również doradca zawodowy- Edyta Zielińska. Nasza koleżanka przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów stojących przed wyborem zawodu i kierunku dalszego kształcenia pt. Trendy na rynku pracy – czy mogę być szczęśliwy w przyszłości? Głównym celem zajęć było przekazanie uczniom informacji na temat rynku pracy - jego realiów, wymagań, zapotrzebowania na określone zawody, oczekiwań pracodawców względem osób wchodzących na rynek pracy.

Na zakończenie zajęć został przeprowadzony quiz wiedzy na temat rynku pracy. Uczniowie znakomicie poradzili sobie z pytaniami co świadczyć może o tym, że z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w warsztacie.

Nie ulega wątpliwości, że moment wejścia na rynek pracy jest jednym z ważniejszych doświadczeń dla przyszłego absolwenta szkoły ponadpodstawowej i w dużej mierze to od jego aktywnej postawy i gotowości zależeć będzie czy znajdzie w przyszłości satysfakcjonującą pracę.

 Do zobaczenia już za rok !!!

Doradca zawodowy

 

                                                         

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH


ZAPRASZAMY

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH W POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚLESINIE

 

Zapraszamy nauczycieli i specjalistów terapeutów pedagogicznych szkół i przedszkoli do udziału w koordynowanej przez naszą poradnię sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - terapeutów pedagogicznych. W trakcie spotkań uczymy się i wymieniamy doświadczenia w praktycznej formie warsztatów i spotkań z ekspertami. W programie najbliższego spotkania przewidziane jest miedzy innymi wystąpienie psychoterapeuty, pracującego w nurcie terapii Gestalt, skierowane na bezpośrednie wsparcie psychologiczne nauczycieli.

Pierwsze w tym roku spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - terapeutów pedagogicznych odbędzie się 8 listopada 2018 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55, sala nr 206, godz. 09.30

Szczegółowych informacji udziela koordynator sieci terapeutów pedagogicznych – pedagog Monika Łuczak, tel. ( 63) 270 59 88

 

                                                                            Serdecznie zapraszamy

                                                                                          Dyrektor PPP-P w Ślesinie

                                                                                                Małgorzata Mazurek

Koordynator sieci:

Monika Łuczak

INFORMACJA DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH


Zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych pracujących w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gmin: Kleczew, Skulsk, Sompolno, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn. Spotkanie grupy wsparcia odbędzie się 13.11.2018 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w sali 305 w PPP-P w Ślesinie, przy ul. Żwirki i Wigury 55 (budynek SP w Ślesinie). Podstawowym celem spotkań grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych jest rozwiązywanie bieżących problemów, jakie w swej pracy napotykają specjaliści. Uczestnicy w przyjaznej atmosferze mają szansę podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji oraz wspólnie wypracowują adekwatne do danej sytuacji działania.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Magdalena Broniszewska – psycholog

Ewelina Sztuba – psycholog

Barbara Trzewiczyńska – pedagog

 

Cieszymy się !!!


Cieszymy się z dużego zainteresowania jakie było odpowiedzią na zorganizowanie przez naszą poradnię spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - doradców zawodowych. Spotkanie prowadziła koordynator sieci, koleżanka Edyta Zielińska - doradca zawodowy PPP-P w Ślesinie.  Omawianym tematem przewodnim były główne założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zawarte w nowym rozporządzeniu MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego. W spotkaniu uczestniczyło 17 osób, w tym doradcy zawodowi spoza powiatu konińskiego. Ożywiona dyskusja, dużo pytań ze strony uczestników, wymiana doświadczeń w kuluarach – taka była atmosfera poniedziałkowego spotkania.

 

Dziękujemy Dyrekcji SP w Ślesinie za umożliwienie skorzystania z wygodnej świetlicy szkolnej.

 

Spotkanie sieci- doradców zawodowych


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - doradców zawodowych, które odbędzie się dnia 22 października 2018 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55, sala 206, godz. 09.00.

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator sieci z zakresu doradztwa zawodowego – p. Edyta Zielińska, tel. ( 63) 243 03 78 lub ( 63) 270 59 88

 

                                   Serdecznie zapraszamy

 

 

Koordynator sieci:                                                           Dyrektor PPP-P w Ślesinie

 Edyta Zielińska                                                                      Małgorzata Mazurek

 

Trening Pewności Siebie- zapisy


Trening Pewności Siebie - program wsparcia dla dzieci - ofiar przemocy rówieśniczej

Od listopada 2018 r. PPPP w Ślesinie Filia w Koninie  ul. Poznańska 74 trwają zapisy na Trening Pewności Siebie  w oparciu o program autorstwa
A. Milczarek i J. Węgrzynowską .

Oferta skierowana jest do uczniów klas IV-VI  szkół podstawowych z powiatu konińskiego, którzy są ofiarami przemocy rówieśniczej w szkole, mają niskie poczucie własnej wartości. Zajęcia będą prowadzone przez  pedagoga – Małgorzatę  Sobieraj i  psychologa – Beatę Sareło.


Celem Treningu Pewności Siebie:  jest wzmocnienie poczucia pewności siebie, odkrycie swoich mocnych stron, nabycie umiejętności odnalezienia się
w relacjach rówieśniczych, utworzenie grupy wsparcia pomiędzy uczestnikami warsztatów.

Trening Pewności Siebie

  • uczy dzieci pewności siebie i umiejętności radzenia sobie z agresorem (agresorami)
  • wprowadza praktyczne techniki postępowania w sytuacji bycia nękanym
    w grupie rówieśniczej
  • daje poczucie siły i wiary we własne możliwości.

Zajęcia będą odbywały się w środy w godzinach od 15.30 -17.30
Czas realizacji: od listopada  2018 roku do końca maja 2019 roku
( po utworzeniu grupy)

Zapraszamy rodziców, którzy dostrzegają potrzebę wsparcia dzieci. Zapisy dzieci na Trening Pewności Siebie odbywają się przez cały rok w godzinach urzędowania  sekretariatu poradni lub w dni konsultacji z prowadzącymi
tj. środy
pedagogiem – Małgorzatą Sobieraj i psychologiem – Beatą Sareło
w poradni na ul.Poznańskiej 74 w godz. od 15.00-16.00 do końca grudnia 2018r.

 

 

 

                                                                                  ZAPRASZAMY