Piątek, 21 lutego 2020 r. rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast | Zaloguj

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH


 

Zapraszamy nauczycieli i specjalistów terapeutów pedagogicznych szkół i przedszkoli do udziału w koordynowanej przez naszą poradnię sieci współpracy             i samokształcenia nauczycieli - terapeutów pedagogicznych.

Trzecie w tym roku spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - terapeutów pedagogicznych odbędzie się 15 marca 2019 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55, sala nr 206, godz. 09.30

W programie:

  • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”: warsztaty dla nauczycieli, wychowawców - Lidia Wojtaszewska – realizator,
  • „Jak pomóc uczniowi dyslektycznemu z nadpobudliwością psychoruchową i z zaburzeniami emocjonalnymi” – przykładowe formy pomocy,
  • Przedstawiciel firmy zaopatrzenia szkolnego „Odnowa” prezentować będzie literaturę terapeutyczną oraz pomoce dla nauczycieli do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych (możliwość zakupu pomocy).

Szczegółowych informacji udziela zespół terapeutów pedagogicznych pod numerem telefonu:  (63) 270 59 88  lub   63) 243 03 78

 

                                                                                          Serdecznie zapraszamy

                                                                                          Dyrektor PPP-P w Ślesinie

                                                                                                Małgorzata Mazurek

                                                                                         

 

Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych


 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie co roku w marcu przeprowadza Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych - ogólnopolską akcję organizowaną dotąd przez Polski Związek Logopedów.

         Celem akcji jest ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy, rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stwarzanie warunków do szybkiej i  rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy, a także pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną.

         Akcja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych osób. Oferujemy pomoc rodzicom dzieci pragnących zadbać o prawidłowy rozwój mowy swojego dziecka oraz rodziców dzieci, u których wymowa budzi niepokój i troskę.

Dostrzegamy ogromną potrzebę kontynuowania akcji w rejonie oddziaływania naszej Poradni.

Korzystając z uprzejmości i gościnności Burmistrza Miasta i Gminy Sompolno – pana Romana Bednarka zapraszamy zainteresowanych rodziców z dziećmi na bezpłatną diagnozę logopedyczną, która odbędzie się dnia 9 marca 2019 roku, tj. w sobotę w godz. 9.00 – 12.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubstowie.

 

Przygotowała:

Edyta Stasikowska-Janik

 

Informacja ze spotkania sieci doradców zawodowych - 01.03.2019r.


Kolejne spotkanie sieci doradców zawodowych już za nami! 

Miło nam poinformować, iż spotkanie, które odbyło się w dniu 1 marca w Filii w Koninie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem - obecnych było 25 osób. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwała koordynator sieci Edyta Zielińska / doradca zawodowy, a tematem przewodnim był wykład zaproszonego eksperta Moniki Łuczak / pedagoga: "Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce, a wybór dalszej ścieżki kształcenia".

Koleżanka pedagog zwróciła szczególną uwagę na poważne i odległe konsekwencje dysleksji u uczniów rozpoczynających szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową w ich późniejszym życiu zawodowym i prywatnym. Na zakończenie swojego wykładu Monika Łuczak przytoczyła przykłady pomocy dla dyslektyków w Polsce i w krajach zachodnich. Przedstawiła mocne i słabe strony uczniów i dorosłych z dysleksją. Szczególnie zaznaczyła, iż problem specyficznych trudności w uczeniu się nadal nie jest właściwie rozumiany przez nauczycieli akademickich. Dlatego niezmiernie ważnym jest uwrażliwianie nauczycieli akademickich i społeczności uczelni wyższych na trudności studentów związanych nie tylko z dydaktyką, lecz także z dysleksją, która jest problemem całego życia.

Poradniana sieć doradców zawodowych cieszy się coraz większą popularnością, przybywa nowych osób z czego się bardzo cieszymy. 

 

Do zobaczenia wkrótce!!!

Koordynator sieci doradców zawodowych

Edyta Zielińska

 

                                 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA LOGOPEDÓW


Uprzejmie informuję, że spotkanie robocze sieci współpracy i samokształcenia logopedów odbędzie się dnia 21 lutego 2019 roku o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Sadlnie. Szczegółowe informacje pod nr tel. 63 270 – 59 – 88.

 

                                                                       Serdecznie zapraszam

                                                                     Edyta Stasikowska-Janik

                                                                            Koordynator

                                                     Sieci współpracy i samokształcenia logopedów

 

 

INFORMACJA DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH


Zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych pracujących w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gmin: GOLINA, GRODZIEC, KAZIMIERZ BISKUPI, KRAMSK, KRZYMÓW, RYCHWAŁ, RZGÓW, STARE MIASTO. Spotkanie grupy wsparcia odbędzie się 27.02.2018 r. (środa) o godzinie 13:00 w siedzibie Filii Poradni przy ulicy Poznańskiej 74 w Koninie. Kontynuujemy temat pracy z trudnym rodzicem - warsztaty. Spotkanie jest planowane w formule płaszczyzny dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wspólnego rozwiązywania bieżących problemów, jakie w swojej pracy napotykają specjaliści - psycholodzy i pedagodzy szkolni. Zapewniamy przyjazną atmosferę oraz wsparcie w wypracowywaniu adekwatnych do danej sytuacji działań.

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ POD NUMEREM TELEFONU (63) 243 03 78:

- Joanna Błaszczyk

- Beata Sareło

- Mirosława Woźniak

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Z poważaniem

Małgorzata Mazurek

Dyrektor

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA - DORADCÓW ZAWODOWYCH


Zapraszam wszystkich zainteresowanych problematyką doradztwa zawodowego do udziału w kolejnym spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - doradców zawodowych.

Trzecie w tym roku szkolnym spotkanie odbędzie się 01 marca 2019 roku o godzinie 09.30 w siedzibie Filii Poradni przy ulicy Poznańskiej 74 w Koninie, I piętro- gabinet 103.

Szczegółowych informacji udziela koordynator sieci z zakresu doradztwa zawodowego – Edyta Zielińska, tel. ( 63) 243 03 78 lub ( 63) 270 59 88

 

           Serdecznie zapraszam 

Koordynator sieci doradców zawodowych - Edyta Zielińska

 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA LOGOPEDÓW


   Zapraszam wszystkich logopedów, którzy zdeklarowali swój udział w sieci współpracy i samokształcenia logopedów w roku szkolnym 2018/2019 na spotkanie warsztatowe dnia 17 grudnia 2018 roku o godz. 9.30 do Szkoły Podstawowej w Kleczewie. Szczegółowe informacje pod nr tel. 63 270 – 59 – 88.

 

                                                      Serdecznie zapraszam

                                                                                   Edyta Stasikowska-Janik

                                                                                           Koordynator

                                                                   Sieci współpracy i samokształcenia logopedów