Środa, 17 lipca 2019 r. rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast | Zaloguj

INFORMACJA DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH


Zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych pracujących w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gmin: GOLINA, GRODZIEC, KAZIMIERZ BISKUPI, KRAMSK, KRZYMÓW, RYCHWAŁ, RZGÓW, STARE MIASTO. Spotkanie grupy wsparcia odbędzie się 27.02.2018 r. (środa) o godzinie 13:00 w siedzibie Filii Poradni przy ulicy Poznańskiej 74 w Koninie. Kontynuujemy temat pracy z trudnym rodzicem - warsztaty. Spotkanie jest planowane w formule płaszczyzny dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wspólnego rozwiązywania bieżących problemów, jakie w swojej pracy napotykają specjaliści - psycholodzy i pedagodzy szkolni. Zapewniamy przyjazną atmosferę oraz wsparcie w wypracowywaniu adekwatnych do danej sytuacji działań.

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ POD NUMEREM TELEFONU (63) 243 03 78:

- Joanna Błaszczyk

- Beata Sareło

- Mirosława Woźniak

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Z poważaniem

Małgorzata Mazurek

Dyrektor

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA - DORADCÓW ZAWODOWYCH


Zapraszam wszystkich zainteresowanych problematyką doradztwa zawodowego do udziału w kolejnym spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - doradców zawodowych.

Trzecie w tym roku szkolnym spotkanie odbędzie się 01 marca 2019 roku o godzinie 09.30 w siedzibie Filii Poradni przy ulicy Poznańskiej 74 w Koninie, I piętro- gabinet 103.

Szczegółowych informacji udziela koordynator sieci z zakresu doradztwa zawodowego – Edyta Zielińska, tel. ( 63) 243 03 78 lub ( 63) 270 59 88

 

           Serdecznie zapraszam 

Koordynator sieci doradców zawodowych - Edyta Zielińska

 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA LOGOPEDÓW


   Zapraszam wszystkich logopedów, którzy zdeklarowali swój udział w sieci współpracy i samokształcenia logopedów w roku szkolnym 2018/2019 na spotkanie warsztatowe dnia 17 grudnia 2018 roku o godz. 9.30 do Szkoły Podstawowej w Kleczewie. Szczegółowe informacje pod nr tel. 63 270 – 59 – 88.

 

                                                      Serdecznie zapraszam

                                                                                   Edyta Stasikowska-Janik

                                                                                           Koordynator

                                                                   Sieci współpracy i samokształcenia logopedów

 

 

ZAPRASZAMY


SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH W POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚLESINIE

 

Zapraszamy nauczycieli i specjalistów terapeutów pedagogicznych szkół i przedszkoli do udziału w koordynowanej przez naszą poradnię sieci współpracy               i samokształcenia nauczycieli - terapeutów pedagogicznych. Przewidziane jest miedzy innymi zaprezentowanie tematyki: „Techniki, strategie i metody efektywnego uczenia się”

Drugie w tym roku spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - terapeutów pedagogicznych odbędzie się 7 grudnia 2018 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55, sala nr 206, godz. 09.30

Szczegółowych informacji udzielają:

Monika Łuczak – Koordynator sieci, Poradnia w Ślesinie, tel: 63/ 2705988

Małgorzata Przybylska – Filia w Koninie, tel: 63/ 2430378

 

 

                                                                                             Serdecznie zapraszamy

                                                                                          Dyrektor PPP-P w Ślesinie

                                                                                                Małgorzata Mazurek

 

GRUPOWE ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE


Zajęcia socjoterapeutyczne/zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne realizowane są dla uczniów klas I-VII szkół podstawowych. Pedagodzy resocjalizacji – Magdalena Broniszewska i Edyta Zielińska, w każdym roku szkolnym prowadzą trzy grupy socjoterapeutyczne. Zajęcia odbywają się raz               w tygodniu po 90 minut.

Odpowiednio dobrane ćwiczenia, zadania i zabawy pozwalają dzieciom odkrywać swoje możliwości, korygować zachowania niewłaściwe, nabywać umiejętności radzenia sobie z emocjami, budować poczucie własnej wartości, zdobywać pozytywne doświadczenia, przyjmować perspektywę innej osoby, kontrolować własne nastroje poprzez pozytywne myślenie.

Udzielane jest również wsparcie rodzicom dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne w formie porad, konsultacji, wskazówek do dalszej pracy            z dzieckiem.

GRUPY WSPARCIA DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH


W dniu 13 listopada br. na terenie naszej poradni w placówce w Ślesinie odbyło się spotkanie GRUPY WSPARCIA DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH. Uczestnicy spotkania mieli szansę na omówienie bieżących problemów napotykanych w pracy zawodowej, wymianę doświadczeń, wspólne poszukiwanie rozwiązań w trudnych sytuacjach.

Serdecznie dziękujemy Pani Urszuli Łąckiej, dyrektorowi OREW w Marianowie, za piękne upominki w postaci kalendarzy na rok 2019 dla wszystkich uczestników spotkania.

Licznie zgromadzonym pedagogom i psychologom bardzo dziękujemy za przybycie. Zapraszamy na kolejne spotkanie!

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH


Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Terapeutów Pedagogicznych, które odbyło się 8 listopada br. jak zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli/specjalistów terapii pedagogicznej. Zespół pracowników Poradni koordynujących pracę Sieci stara się, aby te spotkania były ciekawe, dające szansę na pogłębianie wiedzy i umiejętności - 8 listopada pani Monika Broniszewska - terapeuta w nurcie psychoterapii Gestalt zapoznała zebranych z "dominującymi stylami kontaktowania się ze środowiskiem - Gestaltowskie procedury językowe"...

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach Sieci Współpracy i Samokształcenia Terapeutów Pedagogicznych...