Sobota, 02 lipca 2022 r.
rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast

as ortografii wynik

AS ORTOGRAFII – konkurs dla uczniów SP w Morzyczynie

 

„Jakie rozkosze, jakie rozkosze!

Umieć wypisać słowo po słowie,

co marzę w myślach, co w sercu noszę,

karta zrozumie, pióro wypowie” (Władysław Syrokomla)

 

Umiejętność pięknego posługiwania się językiem ojczystym nie jest wcale prostą sprawą, ale dzielnie sobie z tym poradzili uczniowie klas II-III Szkoły Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie, walcząc o tytuł Asa Ortografii. Konkurs zorganizowała Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie. Uroczystość konkursowa pod honorowym patronatem wójta gminy Wierzbinek dr Pawła Szczepankiewicza odbyła się 10 marca 2021 roku w  murach szkoły w Morzyczynie.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie Konkursu Ortograficznego „As Ortografii” były panie Monika Łuczak i Edyta Zielińska z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie oraz Renata Andrzejewska ze Szkoły Podstawowej w Morzyczynie.

Celem tego wydarzenia było nie tylko wyłonienie Asa Ortografii, ale wspieranie uczniów młodszych klas w radzeniu sobie z trudnościami w poprawnej pisowni w aspekcie ortograficznym, poprzez kształtowanie czujności ortograficznej.

Wyniki konkursu odczytała przewodnicząca komisji konkursowej, a zarazem wicedyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogiczne w Ślesinie pani Lidia Wojtaszewska, która była pod wrażeniem wyrównanego poziomu, zaangażowania, dobrze ugruntowanej wiedzy z zakresu pisowni, dzięki której uczniowie potrafili zastosować poznane reguły w praktyce.

Wyniki konkursu:

I miejsce: Natalia Kaźmierska, Hubert Leśniewski

II miejsce: Weronika Rosiak, Roksana Wiśniewska

III miejsce: Maja Wiśniewska

Wyróżnienie: Dominika Krygier

W części oficjalnej nagrody uczniom wręczyli wójt dr Paweł Szczepankiewicz oraz dyrektor PPPP w Ślesinie pani Małgorzata Mazurek. Uczestnicy wyróżnieni zostali dyplomami uznania oraz otrzymali drobne nagrody, bo jak zaakcentowała dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogiczne w Ślesinie pani Małgorzata Mazurek: wszyscy są bohaterami, i  zgodnie z mottem konkursu potrafią „wypisać słowo po słowie, co marzę w myślach, co w sercu noszę” nie tylko pięknie, ale i poprawnie.

Miła atmosfera, uśmiechy uczniów niczym blask słońca rozpromieniał salę. Były gratulacje i podziękowania, od wójta dr Pawła Szczepankiewicza, dyrektor poradni pani Małgorzaty Mazurek oraz dyrektora szkoły Wojciecha Szczepaniaka, jako gospodarza uroczystości. Miłe słowa świadczą o kształtowaniu właściwej relacji i współpracy na płaszczyźnie gmina- poradnia- szkoła.

A my z myślą patrona szkoły biskupa Romana Andrzejewskiego staramy się każdego dnia uczynić wszystko, żeby nasza „mowa była piękna i zachwycająca”, a dzisiejsza uroczystość w pełni to potwierdza.