Sobota, 02 lipca 2022 r.
rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast

 

Wniosek o badanie / udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

Wniosek o wydanie opinii/informacji po badaniu specjalistycznym

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – indywidualne nauczanie

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy – indywidualne nauczanie dla kształcenia zawodowego

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka / ucznia