Piątek, 21 lutego 2020 r. rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast | Zaloguj

Zakres działalności


Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i   młodzieży.
 

 Do zadań poradni należy:

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.

2. Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.

3. Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.

4. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.

5. Pomoc uczniom w wyborze kierunków kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.

6. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej uczniów, rodziców i nauczycieli.

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
8. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły.

Po przeprowadzeniu diagnozy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek Rodzica wydawane są opinie, orzeczenia lub inne informacje dotyczące wyników badań.

Opinie i orzeczenia wydawane są zgodnie ze standardem, są zgodne z prawem i wzorem opinii zaleconym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 

 

 

Badanie psychologiczno- pedagogiczne na wniosek rodzica przeprowadzane są bezpłatnie

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.