Sobota, 02 lipca 2022 r.
rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast

motyle2022

 

Po KONFERENCJI słów kilka….

 

29 marca b.r. odbyła się kolejna konferencja problemowa zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie pod honorowym patronatem Starosty Konińskiego pt. NAJKORZYSTNIEJSZE FORMY KSZTAŁCENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. Spotkanie adresowane było do rodziców i nauczycieli placówek oświatowych powiatu konińskiego, jak i tych wszystkich, którzy zainteresowani są tworzeniem optymalnej przestrzeni dla rozwoju oraz kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 90 osób.

Wybór szkoły to duży stres nie tylko dla dziecka, ale również dla rodzica. Zwłaszcza na początku edukacji chcemy podjąć jak najlepszą decyzję, wybrać jak najbardziej odpowiednie miejsce, które pozwoli naszemu dziecku rozwijać umiejętności, realizować potrzeby
i wydobędzie z niego wszystko, co najlepsze. Wiele rozterek przeżywają zwłaszcza rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np. zaburzeniami neurorozwojowymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością fizyczną. Wcześniej czy później na drodze edukacji ich dzieci pojawia się temat szkoły specjalnej. Wybór nie jest prosty. Pojawia się wiele dylematów, a wszystkie w kontekście dobra dziecka. Warto zatem poznać specyfikę działań w placówkach realizujących kształcenie specjalne, by w pełni świadomie zdecydować. Taki też cel przyświecał organizacji naszej konferencji.

Tematykę wydarzenia prezentowali prelegenci, przedstawiciele placówek dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, słabosłyszeniem/niesłyszeniem, słabowidzeniem/niewidzeniem oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
i niedostosowanych społecznie:

  • Szanse i wyzwania edukacji specjalnej i włączającej dla dzieci i młodzieży niesłyszącej. Bogusław Pudełko, Marzena Skoczyńska, Tatiana Hylla – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu
  • Uczeń niepełnosprawny w placówce specjalistycznej. Szanse, możliwości, korzyści.
    dr Aleksandra Tracz – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych
  • Zasady funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "DoMOStwo" w Żychlinie. Renata Szymańska – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "DoMOStwo" w Żychlinie
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców w Bielicach - szansą na wybór lepszej drogi. Michał Białkowski – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach
  • Wieloprofilowe wsparcie dzieci i młodzieży z ASD. Wybór czy konieczność? – na przykładzie dobrych praktyk (Przedszkole Pinokio, Mieszkanie wspomagane Azymut Samodzielność) – Anna Leśna-Szymańska – Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem PINOKIO
  • Ośrodek w pigułce. Ilona Rucińska– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale
  • OREW jako placówka dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Urszula Łącka – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Marianowie

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ!!!

 

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji

 

DO ZOBACZENIA  😊