Środa, 19 wrze¶nia 2018 r. rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast | Zaloguj

Spotkanie podsumowujące pracę sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017


W dniu 09.06.2017 r. w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Lubstowie odbyło się spotkanie podsumowujące pracę sieci współpracy i samokształcenia  nauczycieli  w roku szkolnym 2016/2017.

Zaproszono uczestników trzech sieci tematycznych: psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i doradztwa zawodowego.

W spotkaniu uczestniczyli pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi ze szkół powiatu konińskiego, pani Aneta Budziach- Dyrektor ZS-P nr 2 w Lubstowie oraz koordynatorzy sieci: M. Woźniak, M. Łuczak, E. Zielińska.

Spotkanie rozpoczęła Edyta Zielińska, która powitała zgromadzonych uczestników, zapoznała z porządkiem spotkania oraz serdecznie podziękowała pani Dyrektor Anecie Budziach za możliwość zorganizowania spotkania na terenie ZS-P nr 2 w Lubstowie.

 

Prowadząca podsumowała pracę sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017.

Podczas spotkania uczestnicy wypełnili przygotowane ankiety ewaluacyjne dotyczące podsumowania pracy sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w trzech obszarach tematycznych tj: psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i doradztwa zawodowego. Ponadto mieli możliwość przedstawienia wniosków z pracy sieci. W związku z czym wywiązała się ożywiona dyskusja dotycząca pracy sieci oraz zmian w przepisach prawa oświatowego w związku z reformą systemu edukacji. Uczestnicy sieci wyrazili swoje zaniepokojenie zmianami jakie niesie nowy rok szkolny 2017/2018. W wyniku dyskusji ustalono, że w nowym roku szkolnym pierwsze spotkanie wszystkich sieci poświęcone będzie zmianom w przepisach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem aktów wykonawczych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zgłoszono także potrzebę spotkań wszystkich sieci tematycznych prowadzonych przez poradnię w jednym czasie celem wymiany informacji, doświadczeń i czerpania wzajemnej inspiracji do pracy z dziećmi.       
Koordynator sieci doradztwa zawodowego poinformowała, iż wyniki ankiet oraz wynikające z nich wnioski zostaną omówione na spotkaniu rozpoczynającym pracę sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w nowym roku szkolnym 2017/2018 po dokładnej ich analizie.

Uczestnikom spotkania z okazji zbliżających się wakacji złożono życzenia wspaniałego wypoczynku, słonecznych dni, niezapomnianych wrażeń oraz podziękowano za pracę na rzecz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w bieżącym roku szkolnym.

 

Przygotowała:

Edyta Zielińska