Czwartek, 09 kwietnia 2020 r.
rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast

 Wyniki badań  przesiewowych  mowy,  przeprowadzonych w przedszkolach i szkołach pokazują, że coraz więcej dzieci ma problemy związane z wymową. Nieleczone wady mowy utrwalają się, powodując często poważne konsekwencje rozwojowe. Im wcześniej rozpocznie się terapia, tym lepsze będą jej efekty.  Logopeda uczy nie tylko prawidłowej wymowy, ale również właściwej komunikacji.

Pracuje z dzieckiem nad poprawnością fonetyczną i gramatyczną, a także logicznym budowaniem wypowiedzi oraz ogólną sprawnością komunikacyjną.

 

Konsekwencje wad wymowy:

 • Nieprawidłowa artykulacja powoduje, że wypowiedź jest niezrozumiała dla otoczenia, trudna w odbiorze.
 • Wady wymowy zmieniają znaczenie słowa.
 • Wady wymowy wpływają na wyrazistość i zrozumiałość
 • Dziecko, które spotyka się z sytuacją braku zrozumienia lub niewłaściwego zrozumienia swojej wypowiedzi, nie będzie dążyło do podejmowania czynności komunikowania się.
 • Wielokrotne proszenie o powtórzenie przez dziecko tego, co chciało nam przekazać, zakomunikować jest dla niego frustrujące. Może zacząć zachowywać się agresywnie,  bawić się z innymi dziećmi  w sposób zaczepny i zadziorny. Albo odwrotnie może  stać się płaczliwe i rozdrażnione. ,,Psychika dziecka z zaburzeniami mowy różni się znacznie od psychiki dziecka mówiącego poprawnie. Takie dzieci są z jednej strony nieśmiałe, nieufne, bierne, zamknięte w sobie, bojaźliwe, skłonne do płaczu, nieodporne na stres. Z drugiej zaś strony zauważa się u nich zachowania agresywne, wrogość, nadmierną nerwowość, ekspansywność, labilność nastrojów, złośliwość, niezdyscyplinowanie, nadpobudliwość i niestałość w przyjaźni” (G. Demel 1960).
 • Niezadowalające doświadczenia w obszarze kontaktów werbalnych mogą stać się przyczyną stopniowego odsuwania się od środowiska rówieśniczego, powstawania kompleksów, wzbudzania poczucia niższości, a nawet lęku przed mówieniem (logofobię).
 • Z powodu wady wymowy dziecko może być narażone na nieprzyjemności, złośliwości  i przykrości ze strony rówieśników.
 • Bardzo poważną konsekwencją wad wymowy są  problemy w nauce czytania i pisania.
 • Trudności w nauce czytania i pisania uniemożliwiają dziecku odniesienie sukcesu szkolnego.
 • Wady wymowy utrudniają naukę i posługiwanie się językami obcymi.
 • Wady wymowy wykluczają lub w znacznym stopniu ograniczają  dostęp do niektórych zawodów, np. aktor, piosenkarz czy nauczyciel.

 

                                                                                              Opracowała: Maria Rybacka

                                                                                                                       Logopeda

 

 Bibliografia:

 1. Demel G., 1960. Z badań nad związkiem między zaburzeniami mowy a powodzeniem szkolnym, „ Życie Szkoły”