bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

21.11.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : „Usługa edukacyjna polegająca na realizacji form doskonalenia w ramach projektu pt. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim”..

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZP.271.4.2014 pn. „Usługa edukacyjna polegająca na realizacji form doskonalenia w ramach projektu pt. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli
i wspomagania szkół w powiecie konińskim”, jako najkorzystniejszą ofertę w tym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez :

BRAS Robert Jaworski
ul. Grota Roweckiego 3/6
58-309 Wałbrzych

Cena oferty: 199.920,00 zł brutto
Wykonawca spełnia określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,
a jego oferta na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzyskała najwyższą ilość punktów.
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

20.11.2014

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – specjalista / asystent koordynatora ds. projektu
w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

17.11.2014

 INFORMACJA O KANDYDATACH
KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – specjalista
w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie

Na stanowisko specjalisty w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie zgłosiły się 2 osoby i zakwalifikowały się do dalszego etapu rekrutacji.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu

06.11.2014

 Działając zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa edukacyjna polegająca na realizacji form doskonalenia w ramach projektu pt. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim” złożono następujące oferty.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

31.10.2014

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – specjalista /asystent koordynatora projektu

w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie

Na stanowisko specjalisty w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie zgłosiła się 1 osoba i zakwalifikowała się do dalszego etapu.
W trakcie dalszego postępowania rekrutacyjnego kandydat przedstawił dokumenty, z których wynika, że w chwili obecnej jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

28.10.2014

 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania na przygotowanie i dostawę serwisu kawowego dla uczestników spotkań szkoleniowych realizowanych w ramach projektu pt: „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, realizowanego przez Powiat Koniński w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Zawiadomienie o zamówieniu

27.10.2014

 Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu:


Usługa edukacyjna polegająca na realizacji form doskonalenia w ramach projektu pt. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

Więcej informacji w sekcji Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

22.10.2014

 Zapytanie ofertowe odbywa się w związku z realizacją projektu pt: „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, realizowanego przez Powiat Koniński w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Infromacja o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze

08.10.2014

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie informuje o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze:

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista / asystent koordynatora ds. projektu (w wymiarze ½ etatu)
Więcej informacji na w/w temat w sekcji Praca-Konkursy

ZAWIADOMIENIE O SPROSTOWANIU OMYŁKI PISARSKIEJ

23.07.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : „Usługa edukacyjna polegająca na pełnieniu funkcji Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji w szkołach i przedszkolach objętych wsparciem w ramach projektu pt. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

21.07.2014

ZP.271.3.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : „Usługa edukacyjna polegająca na pełnieniu funkcji Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji w szkołach i przedszkolach objętych wsparciem w ramach projektu pt. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim”.

Zawiadomienie o zamówieniu

13.06.2014

 Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu:

Usługa edukacyjna polegająca na pełnieniu funkcji Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji w szkołach i przedszkolach objętych wsparciem w ramach projektu pt. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

Więcej informacji w sekcji Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

25.04.2014

ZP.271.2.2014

Konin, dnia 25.04.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : „Dostawa sprzętu informatycznego”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZP 271.2.2014 pn. „Dostawa sprzętu informatycznego”, jako najkorzystniejszą ofertę w tym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez firmę:

PRZEDSIEBIORSTO OPTIMUS sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 84K
98-200 Sieradz
Cena oferty: 65.753,34 zł brutto

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

25.04.2014

ZP.271.2.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : „Dostawa sprzętu informatycznego”

I. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZP 271.2.2014 pn. „Dostawa sprzętu informatycznego”, jako najkorzystniejszą ofertę w tym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez firmę:

PRZEDSIEBIORSTO OPTIMUS sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 84K
98-200 Sieradz

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa sprzętu informatycznego

04.04.2014

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu:

Dostawa sprzętu informatycznego

Więcej informacji w sekcji PrzetargiOpublikował: Daniel Wyderkiewicz
Publikacja dnia: 31.05.2010
Podpisał: Malgorzata Sobieraj
Dokument z dnia: 31.05.2010
Dokument oglądany razy: 4 953