bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakres działalności


Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Do zadań poradni należy:

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.

Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.

Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.

Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.

Pomoc uczniom w wyborze kierunków kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.

Prowadzenie edukacji prozdrowotnej uczniów, rodziców i nauczycieli.

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły.

Po przeprowadzeniu diagnozy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek Rodzica wydawane są opinie, orzeczenia lub inne informacje dotyczące wyników badań.

Opinie i orzeczenia wydawane są zgodnie ze standardem, są zgodne z prawem i wzorem opinii zaleconym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Badania psychologiczno-pedagogiczne na wniosek rodzica przeprowadzane są bezpłatnieOpublikował: Dariusz Sołtys
Publikacja dnia: 03.10.2016
Podpisał: Malgorzata Sobieraj
Dokument z dnia: 15.08.2010
Dokument oglądany razy: 1 863