bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie BIP P-PPP w Ślesinie

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie
ul. Żwirki i Wigury 55
62-561 Ślesin
(063) 270-59-88
http://www.ppppslesin.pl
slesin@ppppslesin.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie - Filia w Koninie
ul. Poznańska 74
62- 510 Konin
(063) 243-03-78
konin@ppppslesin.pl


Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie

"Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa."


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 61


Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Inicjatywa powołania Biuletynu Informacji Publicznej ma na celu realizację tego prawa poprzez utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji publicznych obejmującej cały kraj. Ma ona ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.Opublikował: Dariusz Sołtys
Publikacja dnia: 03.10.2016
Podpisał: Paweł Chojnacki
Dokument z dnia: 31.05.2010
Dokument oglądany razy: 70 536