Niedziela, 18 sierpnia 2019 r. rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast | Zaloguj

Konsekwencje zaniedbywania wad wymowy


 Wyniki badań  przesiewowych  mowy,  przeprowadzonych w przedszkolach i szkołach pokazują, że coraz więcej dzieci ma problemy związane z wymową. Nieleczone wady mowy utrwalają się, powodując często poważne konsekwencje rozwojowe. Im wcześniej rozpocznie się terapia, tym lepsze będą jej efekty.  Logopeda uczy nie tylko prawidłowej wymowy, ale również właściwej komunikacji. Pracuje z dzieckiem nad poprawnością fonetyczną i gramatyczną, a także logicznym budowaniem wypowiedzi oraz ogólną sprawnością komunikacyjną.

Konsekwencje wad wymowy:

 • Nieprawidłowa artykulacja powoduje, że wypowiedź jest niezrozumiała dla otoczenia, trudna w odbiorze.
 • Wady wymowy zmieniają znaczenie słowa.
 • Wady wymowy wpływają na wyrazistość i zrozumiałość
 • Dziecko, które spotyka się z sytuacją braku zrozumienia lub niewłaściwego zrozumienia swojej wypowiedzi, nie będzie dążyło do podejmowania czynności komunikowania się.
 • Wielokrotne proszenie o powtórzenie przez dziecko tego, co chciało nam przekazać, zakomunikować jest dla niego frustrujące. Może zacząć zachowywać się agresywnie,  bawić się z innymi dziećmi  w sposób zaczepny i zadziorny. Albo odwrotnie może  stać się płaczliwe i rozdrażnione. ,,Psychika dziecka z zaburzeniami mowy różni się znacznie od psychiki dziecka mówiącego poprawnie. Takie dzieci są z jednej strony nieśmiałe, nieufne, bierne, zamknięte w sobie, bojaźliwe, skłonne do płaczu, nieodporne na stres. Z drugiej zaś strony zauważa się u nich zachowania agresywne, wrogość, nadmierną nerwowość, ekspansywność, labilność nastrojów, złośliwość, niezdyscyplinowanie, nadpobudliwość i niestałość w przyjaźni” (G. Demel 1960).
 • Niezadowalające doświadczenia w obszarze kontaktów werbalnych mogą stać się przyczyną stopniowego odsuwania się od środowiska rówieśniczego, powstawania kompleksów, wzbudzania poczucia niższości, a nawet lęku przed mówieniem (logofobię).
 • Z powodu wady wymowy dziecko może być narażone na nieprzyjemności, złośliwości  i przykrości ze strony rówieśników.
 • Bardzo poważną konsekwencją wad wymowy są  problemy w nauce czytania i pisania.
 • Trudności w nauce czytania i pisania uniemożliwiają dziecku odniesienie sukcesu szkolnego.
 • Wady wymowy utrudniają naukę i posługiwanie się językami obcymi.
 • Wady wymowy wykluczają lub w znacznym stopniu ograniczają  dostęp do niektórych zawodów, np. aktor, piosenkarz czy nauczyciel.

 

                                                                                              Opracowała: Maria Rybacka

                                                                                                                       Logopeda

 

 Bibliografia:

 1. Demel G., 1960. Z badań nad związkiem między zaburzeniami mowy a powodzeniem szkolnym, „ Życie Szkoły”

 

 

 

Podziękowanie dla doradców zawodowych


W dniu 27-05-2019 roku odbyło się ostatnie w roku szkolnym 2018/2019 spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - doradców zawodowych.

Jako koordynator sieci – doradców zawodowych chciałabym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział podczas naszych spotkań, chęć uczestniczenia w dyskusjach dotyczących istotnych dla naszej branży problemów.

Wyrażam nadzieję, że spotkania te, były okazją do inspiracji myśli i wzajemnego rozwoju na rzecz szeroko rozumianego doradztwa zawodowego, lepszego poznawania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami, refleksjami. W szczególności dziękuję za wspaniałą atmosferę jaką to Wy tworzyliście w czasie naszych spotkań.

Jest mi niezmiernie miło, że sieć - doradców zawodowych w tym roku szkolnym cieszyła się tak dużym zainteresowaniem.

 

Z uwagi na zbliżające się wakacje, życzę wszystkim by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Do zobaczenia wkrótce !!!

Edyta Zielińska

Koordynator sieci – doradców zawodowych

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA LOGOPEDÓW


Uprzejmie informuję, że spotkanie podsumowujące pracę sieci współpracy i samokształcenia logopedów w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się dnia 6 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Lubstowie.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 63 270 – 59 – 88.

Serdecznie zapraszam

Edyta Stasikowska-Janik

      Koordynator

Sieci współpracy i samokształcenia logopedów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie - sieć doradców zawodowych


  Sieć doradców zawodowych

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie serdecznie zaprasza na ostatnie w roku szkolnym 2018/2019 spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - doradców zawodowych, które odbędzie się dnia 27 maja 2019 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55, sala 206, godz. 09.30.

Szczegółowych informacji udziela koordynator sieci z zakresu doradztwa zawodowego – p. Edyta Zielińska, tel. ( 63) 243 03 78 lub ( 63) 270 59 88

Serdecznie zapraszam

Koordynator sieci

Edyta Zielińska

 

Zaproszenie- sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli- terapeutów pedagogicznych


  SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH W POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚLESINIE

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie serdecznie zaprasza na  spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli terapeutów pedagogicznych. Spotkanie odbędzie się 24 maja 2019 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, ul. Żwirki      i Wigury 55, sala 206, godz. 09.30.

W programie: „Jak pomóc uczniowi dyslektycznemu z wolnym tempem pracy”.

Szczegółowych informacji udziela zespół terapeutów pedagogicznych pod numerem telefonu:  (63) 270 59 88  lub  ( 63) 243 03 78

                                                                                    

     Serdecznie zapraszamy

  Dyrektor  PPP-P w Ślesinie

       Małgorzata Mazurek

 

 

Konferencja problemowa - Ważność ojca w wychowawczej strukturze rodziny


          Organizacja corocznych konferencji problemowych wpisała się na stałe w plan działań podejmowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie.  2 kwietnia 2019 r. odbyła się konferencja pt. WAŻNOŚĆ OJCA W WYCHOWAWCZEJ STRUKTURZE RODZINY. Celem spotkania  była odpowiedź na pytanie - jakie jest znaczenie ojca w życiu dziecka. Tematyka wykładów specjalistów zabierających głos podczas konferencji koncentrowała się na takich zagadnieniach jak: więzi emocjonalne w rodzinie, kryzys ojcostwa, samotne tacierzyństwo, prawa i obowiązki rodziców w sytuacjach kryzysowych rodziny. Niezwykle cennymi  w swej treści były wystąpienia ojców dzielących się rodzicielskim doświadczeniem. W ramach tematu Ja tato – co dałem, co otrzymuję wystąpili ojcowie: przedstawiciel ojców młodszego pokolenia, tato dwójki dzieci; ojciec dwojga dorastających dzieci, łączący rolę taty zaangażowanego w towarzyszenie dzieciom w ich wzrastaniu z pełnieniem funkcji publicznych; głowa rodziny wielodzietnej. Bardzo osobiste świadectwa ojców uruchomiły pokłady emocji wśród odbiorców konferencji.

           Zależało nam, by głos w dyskusji o ważnej roli ojca w rodzinie zabrały same dzieci, których potrzeby również wyraźnie wybrzmiały w wykładach specjalistów. Taka była idea zorganizowanego w ramach konferencji konkursu plastycznego pt. Mój tato… W odpowiedzi wpłynęło przepełnionych emocjami 271 prac plastycznych dzieci z przedszkoli i klas I-IV szkół podstawowych z 23 placówek z terenu powiatu konińskiego.  Dzięki sponsorom wspierającym organizację konferencji, każde dziecko otrzyma dyplom uznania i nagrodę.

         Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Pana Stanisława Bielika Starostę Konińskiego. Wzięło w niej udział około 100 osób – rodziców, nauczycieli, wychowawców z powiatowych placówek oświatowych, co stanowi przejaw dużego zainteresowania środowiska poruszonym tematem. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli konińskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, samorządu, Sądu Rejonowego w Koninie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Ośrodka Adopcyjnego przy TPD w Koninie.

        W przerwie, uczestnicy konferencji mieli możliwość zaopatrzenia się w pomoce dydaktyczne i literaturę związaną z poruszaną tematyką.

        Konferencja odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kleczewie, którego Dyrekcja i społeczność szkolna w sposób niezwykle zaangażowany uczestniczyła w realizacji przedsięwzięcia.  Wsparcia w różnej formie udzieliły również  instytucje, firmy i środowiska Gminy i Miasta Kleczew.

                                                                                  Małgorzata Mazurek

                                                                              Dyrektor PPPP w Ślesinie

 

                                  

Dzień Kariery !!!


21 marca - DZIEŃ KARIERY ! 😊

W pierwszy dzień wiosny 🌷 na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Lubstowie przy okazji wielu zabaw, atrakcji i ogniska dla całej społeczności uczniowskiej zorganizowano również Dzień Kariery. W wydarzeniu tym z ramienia naszej poradni uczestniczyła nasza koleżanka Edyta Zielińska- doradca zawodowy. 
Dzień Kariery był doskonałą okazją dla wszystkich uczniów na bliższe poznanie różnych zawodów, w tym także zawodu doradcy zawodowego 😄. Wszyscy zainteresowani uzyskali odpowiedź na zadawane przez nich pytania dotyczące między innymi informacji na temat ścieżki kształcenia w zawodzie doradcy zawodowego, wymaganych umiejętności, kompetencji, warunków pracy.